روش تحقیق و پیشینه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی

بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی,سلامت روانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی,مبانی نظری هوش هیجانی,پیشینه تحقیق هوش هیجانی

فهرست مطالب مقدمه. ۳ فصل اول.. ۸ گسترده علمی موضوع مورد پژوهش…. ۸ ۱-موضوع پژوهش : ۹ ۲- ابعاد موضوع پژوهشی : ۹ ۳- هدف پژوهش : ۹ ۴- امکان بررسی موضوع اهمیتروش تحقیق و پیشینه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی|40104846|golden|بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی,سلامت روانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی,مبانی نظری هوش هیجانی,پیشینه تحقیق هوش هیجانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع روش تحقیق و پیشینه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

فصل اول.. ۸

گسترده علمی موضوع مورد پژوهش…. ۸

۱-موضوع پژوهش : ۹

۲- ابعاد موضوع پژوهشی : ۹

۳- هدف پژوهش : ۹

۴- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری : ۱۰

۵- سوالهای پژوهش : ۱۱

۶- فرضیه های تحقیق :‌ ۱۲

۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی : ۱۲

چکیده فصل : ۲۰

فصل دوم. ۲۱

مرور و تحلیل یافته های پیشین.. ۲۱

در قلمرو و موضوع. ۲۱

تاریخچه هوش هیجانی : ۲۲

تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ۲۴

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی.. ۲۶

تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر. ۲۷

هوش هیجان و مؤلفه های آن : ۳۰

اساس فرهنگی هوش هیجانی : ۴۱

تفاوت با هوش هیجانی.. ۴۲

زمینه های بحث هوش هیجانی.. ۴۳

– مختصری درباره بهداشت روانی : ۵۶

– تعریف مفاهمی بهداشت روانی : ۵۹

-صلامت روان از نظر آلپورت : ۶۰

– سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم : ۶۲

– ملاکهای مهم از نظر فیشن : ۶۵

– عوامل مؤثر بر بهداشت روانی.. ۶۵

– ملاکهای مهم از نظر فیشن : ۶۶

– عوامل مؤثر بر بهداشت روانی.. ۶۶

اصلاح و سبک روش زندگی : ۷۰

– نقش مذهب و فلسفه زندگی در بهداشت روانی : ۷۱

– ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز ۷۴

روش تحقیق : ۷۸

جامعه مورد بررسی.. ۷۸

روش نمونه گیری : ۷۹

ابزار و روش اجرای پژوهش…. ۷۹

روش اجرای آزمون : ۸۰

روش نمره گذاری : ۸۲

روایی و اعتبار : ۸۵

فصل چهارم. ۹۰

ارائه و تحلیل نتایج.. ۹۰

یافته های توصیفی : ۹۱

فصل پنجم.. ۱۰۸

بحث ونتایج کلی.. ۱۰۸

بحث و نتایج کلی : ۱۰۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۱

پیوست… ۱۱۳

«پرسشنامه سلامت عمومی». ۱۱۹

مقدمه:

همه چیز از یك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « یان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلین با دوست خود خلیل سامپتر پانزده ساله اختلافی پیدا كرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی كردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود . خلیل از ترس اینكه یان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، یك روز صبح یك اصلحة كالیبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمی محافظ مدرسه از نزدیك هر دو پسر با شكیل گلوله ای در سراسر مدره به قتل رسانید این حاثه ، كه خون را در رگهای انسان منجمد می كند می‌تواند نشانه ایی دیگر از نیاز جدی به ارائه دروسی در زمینه حل مسكلات عاطفی ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوی صلح ، آمیز و حا آسان مسائل ، به شمار می آید .
مربیانی كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس ریاضی و خواند به تنگ آمده اند اینكه دریافته اند كه كاستی متفاوت و هشدار دهنده تری وجود دارد بی سوادی عاطفی و در حالی كه در تلاشهای پسندیده ای برای ارتقاء سطح استانداردهای علمی صورت می پزیرد .
اما در برنامه آموزشی استاندارد مدرسه به كاستی جدید و مسئله ساز تر جهی نشده است یك معلم مدرسه در بروكلین اشاره می كند كه تأكید موجود در مدارس نشان می‌دهد كه ما یه میزان توانایی خواندن و نوشتن محصلان بیشتر به این نكته اهمیت می دهیم كه آیا هفتة آینده زنده خواهند ماند یا نه .
نشانه های این كاستی را می توان در وقایع خشونت باری چون تیر اندازی به یان و تایرون مشاهده كرد مشكلی كه در مدارس آمریكارواج یافته است این اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزایش بحران در میان نوجوانان و مشكلات دوران كودكی در آمریكا كه سازننده بمبهای جهانی است را می توان در خلال آمارهایی از این دست ملاحظه كرد .
در سال 1990 در مقایسه با دو دهه قبل از آن ایالات متحده آمریكا با پیشرفت میزان دستگیری جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنایت های خشونت بار مواجه بوده است .
دستگیری نوجوانان به دلیل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .
میزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رایجترین دلیل منف نوجوانان در مقابل این نجایع ابتلای آنها به بیماریهای ذهنی است اثرات افسردگی اعم از خفیف یا شدید ، در یك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگی در زمان بلوغ دو برابر می شود . ( دانیل گامن ، 1380 ص 313 )
كلاً می توان نغمه های سكوت را به فهرست خطرات عاطفی ای كه برای سلامتی زیان بارند اضافه كنید و پیوندهای نزدیك عاطفی را به فهرست عوامل حمایت كننده بیفزائید تحقیقاتی كه در دو دهه انجام شده و بیش از سی و هفت هزار نفر را شامل می شود نشان می دهد كه انزولی اجتماعی – یعنی این احساس را كه مسی را ندارید تا احساسات خصوصی خود را با او در میان بگذارید یا تماس نزدیكی داشته باشید احتمال ابتلا به بیماری یا مرگ را دو برابر می كند گزارش در سال 1987 در مجله چاپ شد چنین نتیجه می گیرد كه انزوا به خودی خود همانقدر در میزان مرگ و میر تأثیردارد كه سیگار كشیدن ،‌فشار خون بالا ، چاقی مفرط و انجام ندادن تمرینات جسمانی در این مؤثرند . ( دانیل گامن ، 1380 ص 243 )
و با توجه به تحقیقات و پژوهش ها روز به روز به اهمیت اینكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جدیدی از زندگیشان می باشند باید یتوانند احساس خود را بشناسند و احساسی را كه در طرف مقابل خود بوجود می آورند پی ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست یابند.
در اینجا این سؤال مطرح می شود كه اصولاً چرا برخی از هوش هیجانی بالایی برخوردارند عده ای هوش پایین و در كل در این حیطه سؤالات برشماری می تواند ایجاد شود .

گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
1-موضوع پژوهش :
بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

2- ابعاد موضوع پژوهشی :
با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممكن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل كه در اینجا گنجانیده . نمی شود پرداخته شده باشد . در این پژهش ما به دنبال مسائلی از لین قبیلی هستیم كه :
با شناخت از هوش هیجانی می توان سلامت عمومی را در افراد پیش بینی كرد .
با بررسیهای انجام شده می توان در نظر داد كه كدام یك از مؤلفه های سلامت عمومی می تواند بیشتر در هوش هیجانی تأثیر داشته باشد و در جهت رفع یك تلاش نمود .

3- هدف پژوهش :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با مؤلفه های جسمانی باید كاركردی اجتماعی ، افسردگی شدید ، اضطراب و در كل سلامت عمومی باشد شناساندن یك مسئله كه چطور هوش هیجانی در سلامت عمومی فرد می تواند تأثیر گذار باشد و با در نظر گرفتن اینكه خانواده ها با كلامشان و عملكردشان می توانند كودك را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عین حال شناخت دیگران نقش داشته باشند و با توجه به اینكه هوش هیجانی زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی است و می تواند فرد را در جهت سازگاری با جامعه همراه نماید .