تحقیق آثار خواجه عبدالله انصاری، خیام، سعدی، جامی، انوری

تحقیق در مورد آثار ،خواجه عبدالله انصاری ، خیام ؛ سعدی،،جامی، انوری,آثارپنج شاعر

تحقیق در مورد آثار ،خواجه عبدالله انصاری ، خیام ؛ سعدی،،جامی، انوریخواجه عبدالله انصاریآثار طبقات الصوفیه منازل السائرین کنز السالکین رسایل .................خیاتحقیق آثار خواجه عبدالله انصاری، خیام، سعدی، جامی، انوری|40093639|golden|تحقیق در مورد آثار ،خواجه عبدالله انصاری ، خیام ؛ سعدی،،جامی، انوری,آثارپنج شاعر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق آثار خواجه عبدالله انصاری، خیام، سعدی، جامی، انوری می باشد.

تحقیق در مورد آثار ،خواجه عبدالله انصاری ، خیام ؛ سعدی،،جامی، انوریخواجه عبدالله انصاریآثار طبقات الصوفیه منازل السائرین کنز السالکین رسایل .................خیامآثارخیام آثار علمی و ادبی بسیاری تألیف کرده‌است.او میزان الحکمت را دربارهٔ فیزیک و لوازم الامکنت را در دانش هواشناسی نوشت. نوروزنامه دیگر اثر ادبی اوست، در پدیداری نوروز و آیین پادشاهان ایرانی و اسب و زر و قلم و شراب که در حدود ۴۹۵ هجری قمری نگاشته شده‌است. کتاب جبر و مقابله خیام با تلاش دانش پژوهان اروپایی در سال ۱۷۴۲ در یکی از کتابخانه‌های لیدن یافته شد. این کتاب در ۱۸۱۵ توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمه و منشر شد.رسالة فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله به زبان عربی، در بارهٔ معادلات درجهٔ سوم.رسالة فی شرح مااشکل من مصادرات کتاب اقلیدس در مورد خطوط موازی و نظریهٔ نسبت‌ها.رساله میزان‌الحکمه. «راه‌حل جبری مسئلهٔ تعیین مقادیر طلا و نقره را در*******

تحقیق در مورد آثار ،خواجه عبدالله انصاری ، خیام ؛ سعدی،،جامی، انوری

خواجه عبدالله انصاری
آثار
طبقات الصوفیه
منازل السائرین
کنز السالکین
رسایل .................


خیام
آثار
خیام آثار علمی و ادبی بسیاری تألیف کرده‌است.
او میزان الحکمت را دربارهٔ فیزیک و لوازم الامکنت را در دانش هواشناسی نوشت. نوروزنامه دیگر اثر ادبی اوست، در پدیداری نوروز و آیین پادشاهان ایرانی و اسب و زر و قلم و شراب که در حدود ۴۹۵ هجری قمری نگاشته شده‌است. کتاب جبر و مقابله خیام با تلاش دانش پژوهان اروپایی در سال ۱۷۴۲ در یکی از کتابخانه‌های لیدن یافته شد. این کتاب در ۱۸۱۵ توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمه و منشر شد.
رسالة فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله به زبان عربی، در بارهٔ معادلات درجهٔ سوم.رسالة فی شرح مااشکل من مصادرات کتاب اقلیدس در مورد خطوط موازی و نظریهٔ نسبت‌ها.رساله میزان‌الحکمه. «راه‌حل جبری مسئلهٔ تعیین مقادیر طلا و نقره را در

هشت صفحه ورد