تحقیق كتابخانه‌های الكترونیكی در كشورهای دیگر

كتابخانه‌های الكترونیك در كشورهای دیگر,NLM,کتابخانه پزشکی,خدمات اطلاعات و کتابخانه ای,مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی,MEDLINE PIUS,بانک اطلاعاتی,کتابخانه پزشکی قرن 21,انواع کتابخانه های الکترونیک,منابع بزرگ علمی,کتابخانه های ملی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

*تحقیق كتابخانههای الكترونیكی در كشورهای دیگر* در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و كتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریكتحقیق كتابخانه‌های الكترونیكی در كشورهای دیگر|40061349|golden|كتابخانه‌های الكترونیك در كشورهای دیگر,NLM,کتابخانه پزشکی,خدمات اطلاعات و کتابخانه ای,مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی,MEDLINE PIUS,بانک اطلاعاتی,کتابخانه پزشکی قرن 21,انواع کتابخانه های الکترونیک,منابع بزرگ علمی,کتابخانه های ملی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق كتابخانه‌های الكترونیكی در كشورهای دیگر می باشد.

*تحقیق كتابخانه‌های الكترونیكی در كشورهای دیگر*

در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و كتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریكا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی از كتابخانه های الكترونیك و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.در گذشته کتابخانه شکلی سنتی داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید، کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

آمریكا: خدمات اطلاعات و كتابخانه ای

در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی كتاب خانه‌ی پزشكی قرن 21 اضافه شده است كه می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یك ملاحظه نمود. با افزایش مسؤلیت‌های كتاب خانه‌ی ملی پزشكی، NLM و برای پیاده كردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشكی، NLM به امكانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . با این حال، سال مالی 2002 پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد. برای گزینش تعداد كوچكی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذكر شده است .

در سال جاری تعداد سوابق MEDLINE به 12 میلیون رسید. در سال 2002، MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از 500 میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.

خدمات اطلاعاتی مركز ملی اطلاعات بیوتكنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد. برای نمونه، بانك اطلاعاتی GenBank از بیش از00/100 گونه‌ی اطلاعاتی تشكیل شده است كه 15 میلیون توالی و بیش از 14 میلیارد زوج اساسی دارد.. این بانك روزانه مورد بازدید 50 هزار محقق قرار می‌گیرد.

MEDLINE PIUS. به عنوان‌یكی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشكی مطرح است . در سال 2002، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف كنندگان قرار گرفت .

در تقسیمات NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است كه برخی از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مركز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به 11/9 از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبكه جدید و مركز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانه‌ای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی داده‌ورزی زیستی (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural) موفقیت‌هایی مذكور و بسیاری دیگر از كامیابی‌هایی كه در این گزارش تشریح شده‌اند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فكری كادر با استعداد مشاورین و رای‌زنان NLM بوده است . مشاركت همه كاربران سبب شده است كه این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یكی از منابع كارا و قابل اعتماد اطلاعات زیست‌پزشكی ( Biomedical ) در كلیه‌ی اشكال خود شهره گردد.

NLM: كتابخانه ی پزشكی قرن 21

سال مالی 2002‌یكی از سال‌های محوری برای برنامه توسعه‌ی امكانات NLM به شمار می‌آید . در این سال قرارداد 35 درصد از طراحی ساختار به شركت بوستونی Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تكمیل طرح نهایی نیز بسته شد. مسائلی چون نقش تاریخی NLM، به عنوان بزرگ ترین مجموعه‌ی كتاب ها، مجلات و سایر اطلاعات زیست‌پزشكی و مسئولیت بزرگ و جدید آن در زمینه فناوری زیستی، تحقیقات خدمات پزشكی، سلامت مصرف كنندگان و حفظ آن از مهم ترین عواملی هستند كه نیاز به گسترش فضا را برای مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون می‌كند.

كنگره‌ی آمریكا در سال مالی 2000 از NLM خواسته است كه برای ساختار ساختمان جدید، مطالعات امكان سنجی را انجام دهد و به این ترتیب برنامه‌های روبه رشد مركز ملی اطلاعات فناوری زیستی ( NCBI) و محدودیت‌های فزاینده‌ی فضای موجود بزرگترین مجموعه‌ی پزشكی جهان مورد تایید كنگره قرار گرفت. در سال مالی 2001، كنگره، منابع مالی را برای فعالیت طراحی مهندسی و ساختاری مجتمع جدید تاسیس كرد. اخیراً، كنگره در گزارش سنا موسوم به تخصیص اعتبار به نیروی كار، خدمات انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسریع گذر از فاز طراحی به مرحله‌ی ساخت تاكید كرده است:

بسیاری از بیماری‌های خیلی جدی مبنای مولكولی دارند. از آنجایی كه مركز اصلی اطلاعات فناوری زیستی NLM، حجم عظیمی از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ی گذشته سازمان دهی و تحلیل كرده است، لذا این مركز‌یكی از مناسب ترین اجزای فرایند تحقیقات به شمار می‌آید. كنگره معتقد است كه اگر این مركز بخواهد در ایفای نقش عمده‌ی خود در مبارزه با بیماری‌ها نهایت مشاركت را داشته باشد، باید برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ایی كه به آن می‌رسد به سرعت به تسهیلات و امكانات مورد نظر مجهز شود . كمیته، اعتبار لازم برای چنین تسهیلاتی را تامین و اظهار امید واری كرد كه با تكمیل طراحی، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همین رو كمیته از NIH خواست كه تا تاریخ آوریل 2003 طی گزارشی، ویژگی‌ها و ابعاد تسهیلات جدید و هزینه ی پیش بینی شده را براساس برنامه زمانی با خطوط اجرایی سریع برای این كمیته ترسیم كند.

امكانات فیزیكی جدید ( با توجه به طرح جلد این گزارش ) ساختار منحصر به فردی است كه با توجه به فعالیت كتاب خانه‌ی پزشكی قرن 21 و چشم انداز رو به تكوین آن طراحی شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از كتاب ها، مقالات، رسانه‌های جمعی، و قرار گرفتن این اطلاعات در بانك اطلاعات GenBank، وظیفه‌ی NLM نیز سنگین تر شده است . انفجار اطلاعات و افزایش تقاضای دسترسی به اطلاعات از سوی دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌های پزشكی، بیماران،عموم مردم و لزوم مدیریت براین مقوله ها، الزام به تسهیلات نوآورانه و جدید را بیش از پیش نشان می‌دهد.