پاورپوینت مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي

مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, دانلود پاورپوینت مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, پاورپوینت در مورد مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, تحقیق مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتيپاورپوینت درباره مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, پاورپوینت راجع به مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, پا,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 55 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: انتخاب عنوان اولين آشنايي خواننده با پژوهش ما از طريق عنوان صورت مي گيرد خواننده با خوانپاورپوینت مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي|39045343|golden|مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, دانلود پاورپوینت مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, پاورپوینت در مورد مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, تحقیق مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتيپاورپوینت درباره مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, پاورپوینت راجع به مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي, پا,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت مراحل تدوين يك طرح تحقيقاتي می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 55 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
انتخاب عنوان
اولين آشنايي خواننده با پژوهش ما از طريق عنوان صورت مي گيرد
خواننده با خواندن عنوان پژوهش تصميم مي گيرد كه بقيه پژوهش را مطالعه كند يا كنار بگذارد.
عنوان پژوهش بيانگر محتوا و هويت تحقيق است.
با توجه به نوع مطالعه در عنوان به مواردي مانند افرادي كه مورد بررسي قرار مي گيرند (who) ،متغير هاي مورد مطالعه (what) ،مكان (where) ، و زمان (when) انجام پژوهش اشاره مي شود.
ويژگيهاي عنوان:
بيان هدف اصلي مطالعه
جامعه هدف مورد مطالعه
زمان و مكان انجام مطالعه
نوع مطالعه (اگر مهم باشد)
لغت هاي اختصاري نداشته باشد
علمي باشد( درمقايسه با ژورناليستي)
تا حد امكان از كلمات تخصصي استفاده نشود.
جذاب باشد / خيلي طولاني نباشد
بهتر است عنوان با کلماتی مانند ”بررسی“، ”ارزیابی“، ”سنجش“ و یا کلمات مشابه شروع شود.
مثال:
بررسي شيوع انواع تالاسمي در استان کرمان در سال 1397
محتواي بيان مسئله
1-تعريف مشكل
2-اهميت مشكل(با ارائه آمارهاي موجود)
3-عوارض ناشي از تداوم مشكل(عوامل خطر و پيامدهاي بالقوه آن)
4-راه حلها و خدمات موجود در حال حاضر
5-عوامل موثر بر موضوع و جنبه هايي از موضوع كه تا به حال كمتر به آن پرداخته شده است.
6-پرداختن به تناقضات موجود(در صورت وجود)
7-آنچه در اين تحقيق مي خواهيم انجام دهيم( هدف كلي ): بر آن شديم كه ....