پاورپوینت برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, دانلود پاورپوینت برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, پاورپوینت در مورد برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, تحقیق برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, پاورپ,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 18 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس ارزیابی درونی : بررسی نقاط قوت نگرش مثبت به تغییر و تحوپاورپوینت برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس|39044487|golden|برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, دانلود پاورپوینت برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, پاورپوینت در مورد برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, تحقیق برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس, پاورپ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 18 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس
ارزیابی درونی : بررسی نقاط قوت
نگرش مثبت به تغییر و تحول دانشکده و ارتقاء به دانشگاه
دانشجویان مستعد
استفاده از روش های نوین آموزش در کلاس های درس توسط اساتید
مجهز بودن کلاس درس به سیستم کامپیوتری
ارزشیابی اعضاء هیات علمی توسط دانشجو –توسط خود فرد – توسط مدیر گروه
ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان در هر ترم
افزایش
تعداد طرح های تحقیقاتی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و پذیرفته شدن
تحقیقات در کمیته تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
پذیرفته
شدن طرح تحقیقاتی یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه با همکاری دانشکده
پیراپزشکی و بهداشت فردوس در جشنواره شهید مطهری در سال 91
پذيرفته شدن طرح تحقيقاتي دانشجويي بعنوان طرح نخبه در دانشگاه و ارسال جهت پذيرفته شدن در جشنواره شهيد مطهري در سال
ارزیابی درونی : بررسی نقاط ضعف
ضعف مراکزپژوهشی معتبر
نبود املاک و ابنیه مناسب بعنوان پشتوانه مالی
نبود واحد های تحقیق و توسعه
کمبود مجلات علمی و پژوهشی
کمبود امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان
کمبود و نبود برخی امکانات و تجهیزات و فضاهای فیزیکی مناسب
ضعف در استفاده بهینه از منابع موجود
چند پیشگی بودن مدیران و پرسنل