پاورپوینت جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر

دانشگاه پیام نور, جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر, دانلود پاورپوینت جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر, پاورپوینت در مورد جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی ,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 324 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: طرح درس: 1- ارائه واژگان کلیدی و عمومی به منظور مرور معنی، معادل فارسی و تلفظ صحیح 2- مپاورپوینت جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر|39040797|golden|دانشگاه پیام نور, جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر, دانلود پاورپوینت جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر, پاورپوینت در مورد جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت جزوه خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 324 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
طرح درس:
1- ارائه واژگان کلیدی و عمومی به منظور مرور معنی، معادل فارسی و تلفظ صحیح
2- مرور نکات پربسامد دستوری، واژگانی، تلفظی و معنایی با اشاره به خط مربوطه
3-مرور نکات مهم درک مطلب با انجام تمرینات درست/غلط
4- مرور واژگان مهم با انجام تمرینات چند گزینه ای
اهداف آموزشی درس:
انتظار می رود دانشجویان پس از مطالعه این درس قادر باشند:
1- معنی و کاربرد واژگان مهم درس را بدانند.
2- نکات پربسامد دستوری، واژگانی، تلفظی و معنایی مرور شده را در متن های مشابه تشخیص بدهند.
3- متن های مشابه را با سرعت و سطح درک مناسب بخوانند.
4- متن های کوتاه انگلیسی را به فارسی برگردانند.
5- انواع کلمه انگلیسی را از هم تشخیص دهند.