پاورپوینت خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی

دانشگاه پیام نور خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی, تحقیق خلاصه کتاب کتاب رياضی,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 483 اسلاید قابل ویرایش. فهرست:فصل اول: دنباله وسری که شامل 86 اسلاید می باشد. فصل دوم: هندسه تحلیلی که شامل 100 اسلاید می باشدفصل سوم:پاورپوینت خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی|39040629|golden|دانشگاه پیام نور خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی, دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی, تحقیق خلاصه کتاب کتاب رياضی,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب کتاب رياضی عمومی 2 تالیف محمد جلوداری ممقانی می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 483 اسلاید قابل ویرایش.


فهرست:فصل اول: دنباله وسری
که شامل 86 اسلاید می باشد.
فصل دوم: هندسه تحلیلی
که شامل 100 اسلاید می باشدفصل سوم: جبر خطی
که شامل147 اسلاید می باشد.
فصل چهارم: رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات
که شامل 42 اسلاید می باشد.
فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره
که شامل 104 اسلاید می باشد.

بخشی از متن پاورپوینت:
هدفهای کلی
دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو
در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده آنها ، نظیر
پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و ...
آشنا می شود.
هدف کلی از ارائه این فصـل آشنا کردن دانشجو به طوری که مطالعه درسهای
آنـالیز 1 و معــــادلات دیفرانســـیل برای آنان آسانتر و لذت بخشتـــر باشد.
هدفهای رفتاری:
دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند :
1- دنباله، دنبـــاله های صعودی،نزولـــی، و یکنــوا را تعــــريف و برای هر
کـدام مثالــی ذکر کنــد.
2- دنباله های همگـــــرا و واگــــرا را از هم باز بشنــاسد ، و در هـر مورد
مثــال ارائــــه کنـــد.
3- ثـــابت کند که هر دنبــــاله یکنــــوا و کرانـــــدار همگــــراســــت.
4- ثــــابت کند که مجموع ، تفاضـل ، حاصلضرب ، و خـــــارج قسمت دو
دنبـــــاله (بـــا مخرج غیر صفر) همگــــرا، دنبـــــاله ای همگـــــراست.