پاورپوینت جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی

جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی, دانلود پاورپوینت جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی, پاورپوینت در مورد جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی, تح,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 356 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: اجزاي تشكيل دهنده فصل اول درپايان نامه مقدمه بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق ) تاريخچه واپاورپوینت جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی|39039502|golden|جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی, دانلود پاورپوینت جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی, پاورپوینت در مورد جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی, تح,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت جزوه جامع روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي تالیف غلامرضا خاکی می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 356 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
اجزاي تشكيل دهنده فصل اول درپايان نامه
مقدمه
بيان مسأله (تعريف موضوع تحقيق )
تاريخچه وادبيات موضوع تحقيق
اهميت وضرورت موضوع تحقيق
اهداف تحقيق
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
فرضيات تحقيق (در صورت وجود)
روش تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق (جامعه آماري)
قلمرو زماني تحقيق
روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه
ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلا عات)
روش تجزيه وتحليل داده ها
شرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقيق
1- مقدمه
معمولاً در مقدمه، دانشجو سعي مي كند باآوردن مطالبي براي خواننده ذهنيت مناسبي را دررابطه با كليت تحقيق ايجاد نمايد .
مقدمه نبايد بيش از حد طولاني ودر برگيرنده مطالب
حاشيه اي وغير مرتبط باشد.
با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق مي باشد لذا معمولا براي قسمت مقدمه بين 1تا3 صفحه رادرنظر مي گيرند.