پاورپوینت تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی

تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, دانلود پاورپوینت تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, پاورپوینت در مورد تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, تحقیق تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, پاورپوینت درباره تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, پاورپوینت راجع به تبيين مرا,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مراحل مختلف خریدهای خارجی تماس با فروشنده یا فروشندگان جهت اخذ پروفرما Proforma Invoice پاورپوینت تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی|39038527|golden|تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, دانلود پاورپوینت تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, پاورپوینت در مورد تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, تحقیق تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, پاورپوینت درباره تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی, پاورپوینت راجع به تبيين مرا,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت تبيين مراحل مختلف خریدهای خارجی می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
مراحل مختلف خریدهای خارجی
تماس با فروشنده یا فروشندگان جهت اخذ پروفرما Proforma Invoice
موارد لازم در پروفرما :
نام و آدرس کامل خریدار و فروشنده
مشخص نمودن موضوع کالا
شرح کامل کالا از نظر تعداد و کیفیت
مبلغ به طور کامل و شرح هر یک از اقلام
نحوة خرید و مشخص کردن اینکوترمز ( F.O.B ، C.I.F و.....)
زمان خرید به طور دقیق
نحوة پرداخت
مهلت پروفرما
قسم نامه Affidavit
امضاء معتبر و قانونی
« نکات دیگری که در خرید های خارجی باید به آن توجه داشت »
خدمات پس از فروش
حسن انجام کار
بازرسی کالا از نظر کمی و کیفی ، نحوة بارگیری و قیمت آن
بسته بندی کالا
مشخص شدن هزینة تخلیه و بارگیری
بیمه و هزینة آن
2) اخذ مجوز
3) تخصیص ارز
ارز دولتی
ارز شناور
4) بیمه
عقد قرار دادی است که شرکت بیمه در قبال دریافت مبلغی ، در صورت بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران می نماید .