پاورپوینت آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای

آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, پاورپوینت در مورد آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, تحقیق آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, پاورپ,,,

دانلود ، با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: 4-3- توابع رابطه‌اي و منطقي علاوه بر عملگرهاي رابطه‌اي و منطقي در متلب توابعي نيز بدين مپاورپوینت آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای|39038489|golden|آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, پاورپوینت در مورد آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, تحقیق آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای, پاورپ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت آموزش نرم افزار متلب مبحث عملیات منطقی و رابطه‌ای می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
4-3- توابع رابطه‌اي و منطقي
علاوه بر عملگرهاي رابطه‌اي و منطقي در متلب توابعي نيز بدين منظور وجود دارد که عبارتند از:
all (x) : درصورتيکه تمامي عناصر يک بردار نامساوي 0 باشد مقدار 1 و در غير اينصورت 0 باز مي‌گرداند
any(x): درصورتيکه حداقل يکي از عناصر يک بردار نامساوي 0 باشد مقدار 1 و در غير اينصورت 0 باز مي‌گرداند
xor(x,y) : ياي انحصاري