تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی

تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی,مبانی نظری تعریف نوآوری گرایی,ادبیات تحقیق نظریه های نوآوری گرایی,تحقیق در مورد نوآوری گرایی,پیشینه پژوهش تعریف نوآوری گرایی,فصل دوم پایان نامه نوآوری گرایی,نوآوری گرایی,ان,,,

تحقیق با موضوع مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی ، درقالب ورد، در 30 صفحه، قابل ویرایش مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی|39030773|golden|تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی,مبانی نظری تعریف نوآوری گرایی,ادبیات تحقیق نظریه های نوآوری گرایی,تحقیق در مورد نوآوری گرایی,پیشینه پژوهش تعریف نوآوری گرایی,فصل دوم پایان نامه نوآوری گرایی,نوآوری گرایی,ان,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی می باشد.

تحقیق با موضوع مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تعاریف و نظریه های نوآوری گرایی،
درقالب ورد، در 30 صفحه، قابل ویرایش

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

قسمتی از متن:
نوآوری شرط اصلی رقابت در قرن 21 است. رقابت فزاینده، تلاطمات شدید محیطی، تغییرات فن آوری و عدم اطمینان های محیطی، سازمان ها را مجبور به پذیرش نوآوری به عنوان بخش اصلی استراتژی آنها کرده است(خیمنز، 2008). نوآوری برای کارآیی اقتصادی کشورها و شرکت ها بسیار مهم است. نوآوری یکی از عوامل کلیدی موفقیت بلند مدت شرکت ها به خصوص در بازارهای پویا است(بیکر و سینکولا ، 2002). تحقیقات نوآوری میان انواع مختلف نوآوری تمایز قائل می شود زیرا آنها دارای ویژگی های مختلف هستند و پذیرش آنها به وسیله عوامل سازمانی و محیطی تحت تأثیر قرار نمی-گیرد(دامان پور، واکر و آولاندا، 2009). دامان پور(1991) یک طبقه بندی توسعه یافته و پذیرفته شده را پیشنهاد داده است. او بین نوآوری فنی و اداری تمایز قائل می شود(خمینز و سانز-واله، 2011). نوآوری-های فنی شامل محصولات، بازاریابی، خدمات و فناوری مورد استفاده برای تولید محصولات، فروش محصول و یا ارائه خدمات به طور مستقیم مرتبط به فعالیت های پایه سازمان می باشد. نوآوری اداری مربوط به ساختار اداری و فرآیندهای سازمانی که به طور غیر مستقیم به فعالیت پایه سازمان مربوط است و بیشتر به طور مستقیم مرتبط با مدیریت آن می باشد. پس می توان گفت در حالی که نوآوری های فنی شامل فرآیند جدید و محصولات و خدمات جدید می شود، نوآوری های اداری به شیوه ها، سیاست ها و روش های جدید سازمانی اشاره دارد(دامان پور و ایوان ، 1984). زالتمان و همکاران(1973) در حدود 20 نوع نوآوری را شناسایی کردند که بر حسب ویژگی سازمان و تمرکز و نتیجه نوآوری دسته بندی شده اند(دامان-پور و همکاران، 2009). علی رغم تنوع انواع نوآوری، تمایز میان نوآوری محصول و نوآوری فرآیند، بطور گسترده مطالعه شده و شناخته شده ترین گونه شناسی نوآوری است(همان). نوآوری محصول بر ارائه کالاها و خدمات جدید، میزان درآمد حاصل از آنها، میزان موفقیت کالاها و خدمات جدید و سرعت مناسب در ارائه محصولات تأکید دارد(طبرسا و همکاران، 1391). نوآوری فرآیند تمرکز داخلی دارد و هدفش افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای داخلی سازمان به منظور تسهیل در تولید و تحویل کالا یا خدمات به مشتریان می باشد(آبرناتی و اترباخ، 1978؛ بوئر و دورینگ، 2001). ادکوئیست و همکاران(ادکوئیست و همکاران ، 2001 ؛ می یوس و ادکوئیست ، 2006 ) این دو گونه شناسی (نوآوری محصول و نوآوری فرآیند) را در کنار هم قرار دادند و طبقه بندی ارائه نمودند که میان دو گونه از نوآوری محصول(نوآوری در محصول و نوآوری در خدمات) و دو نوع نوآوری فرآیند(تکنولوژیکی و سازمانی) تمایز قائل می-شود(دامان پور و همکاران، 2009). در حالیکه نوآوری تکنولوژیکی به طور مستقیم با فعالیت های ابتدایی سازمان مرتبط است و عمدتاً تغییرات در سیستم های تولید سازمان ایجاد می کند، نوآوری های اداری بطور غیر مستقیم با وظایف اساسی سازمان مرتبط هستند و عمدتاً سیستم های مدیریت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند(دامان پور و ایوان، 1984). همل (2006) میان دو نوع از نوآوری فرآیند تمایز قائل می شود: نوآوری در فرآیندهای عملیاتی(نظیر خدمات مشتری، تدارکات و خرید) و نوآوری در فرآیندهای مدیریت(نظیر برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه و ارزیابی کارکنان) که مشابه تمایز می یوس و ادکوئیست می باشد(دامان پور و همکاران، 2009). با توجه به تمرکز بر نیازهای مشتری در بخش خدمات، ماهیت نوآوری خدمات از طریق ارتباط آن با استفاده کننده خدمت بهتر درک می شود. نوآوری خدمات به عنوان معرفی خدمات جدید به مشتریان موجود یا جدید و ارائه خدمات موجود به مشتریان جدید تعریف می شود(همان). نوآوری فرآیندهای تکنولوژیکی عناصر جدید معرفی شده به سیستم تولید سازمانی یا عملیات خدمت به منظور تولید محصولات یا ارائه خدمات سازمان به مشتریان می باشد(آبرناتی و اترباخ ، 1978 ؛ دامان پور و گوپالاک ریشنان ، 2001). محرک چنین نوآوری هایی کاهش در زمان تحویل، افزایش انعطاف پذیری عملیاتی و کاهش هزینه های تولید است(بوئر و دورینگ ، 2001).نوآوری فرآیند اداری با تغییرات در ساختار و فرآیند سازمان، سیستم های مدیریتی، دانش به کار برده شده در اجرای وظایف مدیریت ومهارت های مدیریتی مرتبط است(دامان پور و همکاران، 2009).