تحقیق بررسی بزهکاری اطفال در ایران

تحقیق بررسی بزهکاری اطفال در ایران,بزهکاری اطفال,pdf,جایگاه بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران,مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران,دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در,,,

تحقیق با موضوع بررسی بزهکاری اطفال در ایران ، در قالب ورد، در 67 صفحه، قابل ویرایش قسمتی از متن: چكيده قانون جزاي ايران نيازمند بازنگري در ديدگاه خود راجع به كودكان بزهكار و بزه ديده است. تمييز سن بلوغ از سني كه بتوان كودك را از جهت كيفري مسؤول شناختتحقیق بررسی بزهکاری اطفال در ایران|39030609|golden|تحقیق بررسی بزهکاری اطفال در ایران,بزهکاری اطفال,pdf,جایگاه بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران,مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران,دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسی بزهکاری اطفال در ایران می باشد.

تحقیق با موضوع بررسی بزهکاری اطفال در ایران،
در قالب ورد، در 67 صفحه، قابل ویرایش

قسمتی از متن:

چكيده
قانون جزاي ايران نيازمند بازنگري در ديدگاه خود راجع به كودكان بزهكار و بزه ديده است. تمييز سن بلوغ از سني كه بتوان كودك را از جهت كيفري مسؤول شناخت، و حذف موادي از قانون مجازات اسلامي كه اجازه تعزير طفل بزهكار را صادر نموده، از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
در كاهش آمار بزه ديدگي كودك، لازم است قانونگذار در مواردي به جرم انگاري متوسل شده، ارتكاب برخي اعمال از جمله تشويق كودك به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نمايد. آثار سوء اخلاقي ارتكاب جرم بر كودك بايد مورد توجه قرار گيرد. تسريع در رسيدگي به جرايم عليه اطفال، تشديد مجازات مرتكبان جرم عليه اطفال و اعطاي جنبه عمومي به كليه جرايم عليه اطفال، نقش مؤثري در كاهش بزه ديدگي اين قشر نيازمند حمايت دارد.

مقدمه:
كودكي دوران پايه گذاري شخصيت انسان است. سلامتي روحي – رواني و جسمي انسان وابستگي قوي به چگونگي گذران اين دوران دارد. ناتواني جسماني و عقلاني كودك ايجاب مي كند كه قانونگذار حمايتهاي خاص خود را مبذول اين گروه از جامعه نمايد. نهادها و قوانين حمايتگر در جهت جبران ناتواني كودك در حفظ حقوق خويش است. وجود اين حمايتها از اقشار ضعيف جامعه مثل زنان، زندانيان، آوارگان، پناهندگان و غيره نيز احساس مي گردد؛ اما آنچه اهميت اين گونه حمايتها را در خصوص كودك پر رنگتر مي نمايد، شكل گيري وجود انسان و ابعاد شخصيتي وي در اين مرحله از زندگي است.
حفظ قداست و ارزش دوران كودكي بر عهده آحاد حكومتگران است و قانونگذار نيز در اين زمينه سهمي دارد. وظيفه قانونگذار در جهت بخشيدن قدرت اجرايي به بايدها و نبايدها، وضع مقرراتي براي حفظ حقوق افراد جامعه است و حيطه بررسي ما در اين مقاله، بررسي ميزان موفقيت قانونگزار جزايي ايران در حفظ حرمت بايدها و نبايدها و اعطاي قدرت اجرايي به آنها در زمينه حقوق كودك است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسيله نيل به اين هدف، مجازات، يعني واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه است. مكاتب فكري در دورانهاي مختلف، اهداف متعددي براي مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افكار مكتب اجتماعي نوين، اين نظر پذيرفته شده است كه مهمترين هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذيرش هنجارهاي اجتماعي و تطبيق وي با اين هنجارهاست. حال سؤال اين است كه حقوق جزا چه تدابيري در جهت باوراندن هنجارهاي اجتماعي به كودكان انديشيده و چگونه مي خواهد كودكان را از قرباني جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت ديگر، راهكارهاي مقنن جزايي ايران در جهت جلوگيري از قرباني جرم شدن كودك و اصلاح كودكان بزهكار چيست؟