فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی,پایان نامه تعهد سازمانی,تعهد سازمانی ویکی پدیا,تعهد سازمانی pdf,اجزای تعهد سازمانی,ابعاد تعهد سازمانی,کتاب تعهد سازمانی,مقاله تعهد سازمانی,تعریف مفهومی تعهد سازمانی

، در قالب ورد، در 49 صفحه، قابل ویرایش مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوهفصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی|39030544|golden|فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی,پایان نامه تعهد سازمانی,تعهد سازمانی ویکی پدیا,تعهد سازمانی pdf,اجزای تعهد سازمانی,ابعاد تعهد سازمانی,کتاب تعهد سازمانی,مقاله تعهد سازمانی,تعریف مفهومی تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های تعهد سازمانی می باشد.

،
در قالب ورد، در 49 صفحه، قابل ویرایش

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

قسمتی از متن مبانی نظری:
تعهد سازمانی
کسی که از شغل خود راضی باشد ، مسلم است آن را دوست دارد و در مقابل سختی های آن تحمل بیشتری خواهد داشت و کسی که نگرش مثبتی به کار خود داشته باشد و از شغل خود خشنود باشد در امور شغلی کمتر دچار استرس خواهد شد و در نتیجه کمتر دچار فرسودگی هیجانی و شغلی خواهد شد.فردی که به شدت به سازمان متعهداست و هویت خود را از سازمان می گیرد ، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد واز عضویت در ان لذت می برد فردی که از عضویت خود در سازمان لذت می برد ، استرس کمتری خواهد داشت و کمتر دچار فرسودگی می شود.گرچه افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش میزان کار کارمندان می شود و عملکرد آنها را بالاتر می برد ولی این بالا رفتن تعهد ،ضرورتا موجب افزایش فرسودگی نمی شود . زیرا اولین نتیجه آن بالا رفتن اعتماد بنفس کارمند است فردی که می بیند نتیجه کارش افزایش یافته و می تواند برای خود و سازمان و جامعه اش مفید تر باشد به خود بیشتر اعتماد کرده و از خودش راضی می شود و کمتر دچار استرس می شود و حتی اگر استرس هم داشته باشد ، میزان مقاومتش در برابر آن زیادتر است و زود از پای در نمی آید و کمتر دچار فرسودگی شغلی می شود .(ساروقی، 1375).تعهد سازمانی برای کارکنان مفید است و به انگیزش و خشنودی متصل است و می تواند به پاداشت هایی چون ارتقاء و افزایش حقوق منجر گردد.با این وجود ،تعهد سازمانی بالا می تواند به وسیله محدود کردن تحرک کارکنان و احساس آزادی آنها برای تغییر شغل ،پیامد های منفی در پی داشته باشد و نیز میتواند از فرصت های رشد و پیشرفت فردی جلوگیری نماید.تعهد به ارزش های سازمانی می تواند سبب خاموشی خلاقیت کارکنان و منجر به مقاومت در برابر تغییر گردد.هنگامی که کارکنان مقدار زیادی از انرژی خود را به خاطر نیازهای سازمان صرف می کنند ، ممکن است به زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها آسیب وارد گردد.(می یر و همکاران ،1993).

تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
از تعهد سازمانی تعاریف متعددی بعمل آمده است که ازآن جمله عبارتند از:
1- تمایل قوی برای بقاء عضویت در یک سازمان خاص
2- تمایل برای تلاش بسیار زیاد برای سازمان
3- باور قاطع در قبول ارزشها و اهداف سازمان
پرتر و همکاران وی (1974)تعهد سازمانی را به معنی همسان سازی با یک سازمان و پیوند با آن تعریف می کنند . به نظر آنان ، تعهدسازمانی حداقل از سه عامل زیرتشکیل شده است:
الف) قبول داشتن سازمان و پذیرش اهداف و ارزش های آن
ب) آمادگی برای بذل کوشش قابل توجه و بیشتر
ج) علاقه مندی به حفظ عضویت در سازمان.
پژوهشگرانی چون(کول ، 1979) تعهدسازمانی را از تعهد شغلی یا تعهدبه کاری که فرد انجام می دهد، تفکیک می کنند. کول از تحقیقاتی که در سازمان های مختلف انجام داده است نتیجه می گیرد، تعهدسازمانی کارمندان ژاپنی بسیار زیاد است. ولی الزاماً رضایت و تعهدشغلی زیادی ندارند.
تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان.
چاتمن و اورایلی(1968) تعهدسازمانی را به عنوان حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای آن وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر تعریف می کنند(رنجبریان،1375).
تعهدسازمانی، میزانی است که یک شخص عمیقاً با سازمان تعیین هویت می شود و احساس می کند جزیی از سازمان و درگیر شغلی است.تعهد سازمانی عبارت است از: پذیرفتن اهداف و مقاصد سازمان و تمایل برای کارکردن در جهت آن اهداف .
هانت و مورگان تعهدسازمانی را در دو سطح خرد و کلان مطرح نمودند. تعهد در سطح خرد عبارت است از تعهد به گروه های خاص سازمانی که شامل گروه های کاری، سرپرستان و مدیریت عالی می شوند و تعهد در بعد کلان عبارتست از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم است(مشبکی، 1378).
تعهدسازمانی بیان کننده حالتی که کارکنان سازمان، هدفهایشان را معرف خود می دانند و آرزو می کنند که در عضویت آن سازمان بمانند.