فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های هوش هیجانی

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های هوش هیجانی,مثال برای هوش هیجانی,مبانی نظری انواع هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه تقویت هوش هیجانی,پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی,پاورپوینت همدلی در هوش هیجانی,هوش هیجانی ppt,تعریف عملیاتی هو,,,

، در قالب ورد، در 26 صفحه، قابل ویرایش تعريف هوش هيجاني: در سالهاي اخير، مفهوم سازيهاي مختلفي از هوش هيجاني ارائه شده است كه برخي از آنها نسبتا محدود و برخي در فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های هوش هیجانی|39030503|golden|فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های هوش هیجانی,مثال برای هوش هیجانی,مبانی نظری انواع هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه تقویت هوش هیجانی,پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی,پاورپوینت همدلی در هوش هیجانی,هوش هیجانی ppt,تعریف عملیاتی هو,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مؤلفه ها و نظریه های هوش هیجانی می باشد.

،
در قالب ورد، در 26 صفحه، قابل ویرایش

تعريف هوش هيجاني:
در سالهاي اخير، مفهوم سازيهاي مختلفي از هوش هيجاني ارائه شده است كه برخي از آنها نسبتا محدود و برخي در الگوي مایر، سالووی و کاروسو2 ، نسبتا گسترده هستند. اولین بار در سال 1990، روان شناسی به نام سالووی، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کار برد. در حقیقت، این هوش، مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است به عبارتی، عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می کند و به واسطه داشتن مهارت های اجتماعی بالا، منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود(حسن زاده و ساداتی، 1388).
هوش هيجاني توانايي پردازش اطلاعات درباره هيجانات خود و هيجانات ديگران است. در اين الگو 4 شاخه در نظر گرفته شده است: شناسايي هيجانها، تسهيل هيجانى تفكر، فهم هيجانها و مديريت هيجانها. هوش هیجانی طبق تعریف بار– ان3(2000)، عبارت است از مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور مؤثری تحت تأثیر قرار می دهد. این مجموعه شامل موارد زیر است:
1. توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و قدرت بیان خویشتن
2. توانایی آگاه بودن از دیگران، درک و فهم دیگران و قدرت بیان آنها
3. توانایی مواجهه با هیجان های شدید و کنترل تکانه ها در خویشتن
4. توانایی انطباق با تغییرات و حل مسایلی با ماهیت اجتماعی و یا فردی.
در الگوي مورد نظر بار- ان، هوش هيجاني به عنوان مجموعه اي از مهارت ها، صلاحيتها و تواناييهاي غير شناختي در نظر گرفته مي شود. الگوي وي شامل 5 گروه از تواناييها است: توانايى درون فردي، توانايى بين فردي، مديريت استرس، سازش يافتگي، خلق عمومي. الگوي گلمن1 شامل جاي دادن 25 عامل در پنج خوشه است كه شامل: خودآگاهي، خود تنظيمي انگيزش، همدلى و مهارتهاي اجتماعي مي باشد. با وجود هم پوشانيهاي نظري كه در اين مفهوم سازيها وجود دارد الگوهاي هوش هيجاني را مي توان به دو گروه الگوهاي تركيبي و الگوهاي توانايي طبقه بندي كرد.
يك وجه كاملا متفاوت اين دو الگو، تفاوت مفهوم "صفت" هوش هيجاني يا خودكارآمدي هيجاني و مفهوم "توانايي" هوش هيجاني يا توانايي شناختي – هيجاني مي باشد. تمايز فوق منجر به دو سازه متفاوت مي شود چرا كه روشهاي مورد استفاده در عملياتي كردن آنها اساسا با هم متفاوت است. بدين معنا كه درالگوهاي تركيبي صفت هوش هيجاني از طريق خود گزارش دهى و در الگوهاى توانايى هوش هيجانى از طريق تستهاي عملكردي ارزيابي مي شود.
در تعريف جديدي كه گلمن از هوش هيجاني به عمل آورده، تفاوت ناچيزي بين هوش هيجاني و سازه هاي شخصيتي ديده مي شود. تعریف او از هوش هیجانی بدین صورت است که او دو شیوه متفاوت از آگاهی و دانستن را بیان می کند: شیوه عقلانی و شیوه هیجانی. او زندگی روانی انسان را ناشی از تعامل کارکرد هر دو عامل می داند و معتقد است که به جای نادیده گرفتن هیجانات، شخص باید به طور هوشمندانه ای با آنها مواجه شود؛ تنها با هوش هیجانی می توان خود را برای پایداری در مقابله با ناکامی برانگیخت، حالات روحی و خلق خود را تنظیم کرد، ارضای نیاز را به تعویق انداخت، از غرق شدن تفکر در مسایل ناراحت کننده، اجتناب کرد و با دیگران همدلی نمود. در تعريف بار- ان از هوش هيجاني، اين هوش با سازه هايي كه قبلا به عنوان جنبه هايي از شخصيت معرفي مي شدند، ارتباط دارد. در تعريفي كه ماير و سالووي از هوش هيجاني به عمل آورده اند، هيچ گونه ارتباطي بين هوش هيجاني و ويژگيهاي شخصيتي افراد ديده نمي شود(گلمن، 1384).