پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها

معماری , نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, دانلود پاورپوینت نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاورپوینت در مورد نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, تحقیق نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاورپوینت درباره نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاورپوینت راجع به نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاو,,,

دانلود پاورپوینت با موضوع نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه، با فرمت ppt و در 10 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : اصول و اهداف آموزشي از جمله مهمترين اصول و اهدافپاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها|39030297|golden|معماری , نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, دانلود پاورپوینت نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاورپوینت در مورد نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, تحقیق نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاورپوینت درباره نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاورپوینت راجع به نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه, پاو,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها می باشد.

دانلود پاورپوینت با موضوع نمونه تطبیقی اموزشی مدرسه،
با فرمت ppt و در 10 اسلاید قابل ویرایش

بخشی از پاورپوینت :
اصول و اهداف آموزشي
از جمله مهمترين اصول و اهداف آموزشي آمريكا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
. دستيابي يكسان به آموزش عمومي حتي براي گروههاي اقليت و معلوليت
. تعهد به عقايد دمكراتيزم و آزاديهاي فردي و توجه به تنوع جمعيت
. شكوفا نمودن قواي پتانسيل هر يك از كودكان تا حد ممكن ، تا بعنوان يك شهروند در جامعه اي آزاد خدمت مؤثر كرده و در بازار تبادلات جهاني رقابتي موفقيت آميز داشته باشد .
. نظام آموزش تا حد زيادي غير متمركز بوده و براساس قانون خط مشي ها و برنامه درسي به عهده ايالت و مناطق واگذار شده است بهمين خاطر قوانين حاكم برساختار، محتوي و برنامه هاي آموزشي در ايالات و مناطق مختلف از تنوع زيادي برخوردار است ...