پاورپوینت تحلیل معماری دو مدرسه خارجی

معماری , تحلیل معماری مدرسه خارجی, دانلود پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت در مورد تحلیل معماری مدرسه خارجی, تحقیق تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت درباره تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت راجع به تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت,,,

دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل معماری دو مدرسه خارجی، با فرمت ppt و در 36 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : فضای سقف بـرای بـرگـزاری تجمـع هـای خصـوصـی وغپاورپوینت تحلیل معماری دو مدرسه خارجی|39029871|golden|معماری , تحلیل معماری مدرسه خارجی, دانلود پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت در مورد تحلیل معماری مدرسه خارجی, تحقیق تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت درباره تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت راجع به تحلیل معماری مدرسه خارجی, پاورپوینت,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت تحلیل معماری دو مدرسه خارجی می باشد.

دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل معماری دو مدرسه خارجی،
با فرمت ppt و در 36 اسلاید قابل ویرایش

بخشی از پاورپوینت :
فضای سقف بـرای بـرگـزاری تجمـع هـای خصـوصـی وغیر رسمی استفاده می شود که ایـن فضـا شـور و هیجانی وصف نا شدنی را درانسان ایجاد می کند. پوشش عایـق کـاری در پشـت بـامهـا عـلاوه بـرخنـک کـردن محیـط اطـراف ،آبیـاری چمـن هـا و گیـاهـان را آسان و بدون مشکل نموده است. ترکیب چمن ها با گیاهان محلی ، تنوعی را بـه وجـود آورده اسـت، کــف هــای سیمــانــی و مــاســهای در قسمتی از زمین و استفاده از نرده های چوبی و بـی رنگ فضای داخلی را در شکل و رنگ بسیـارمتنـوع نموده است. هدف از طراحی این مدرسه القا ء و الهـام بخشیـدن به دانشجویان می باشد که بتوانند با بهره گیری از قوه تفکر خود آثار هنری زیبـا خلـق کننـد. مـدرسـه هنر برای اساتید و دانشجویان تجربـه ای جـدیـد از چشم انداز و مناظر زیبا در هر ارتفاع می باشد . فکـر طـراحـی ایـن سـاختمـان ، شـایستـه تشـویــق و قدردانی می باشد که این چنین معماری شکوهمنـدی در سنگاپور را پدید آورده است . شایان ذکر اسـت ; سـاختمـان کتـابخـانـه ای درهلنـد نیز نمونه ای از طراحی این نوع سقف می باشد امـا ساختمان مدرسه هنر در نوع خود نمونه ای خـاص و بی نظیر به شمار می آید. ...