پاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری

معماری , بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, دانلود پاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, پاورپوینت در مورد بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, تحقیق بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, پاورپوینت درباره بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, پاورپوینت راجع به,,,

دانلود پاورپوینت با موضوع بهسازی و نوساز ی بافت های شهری، با فرمت ppt و در 106 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : استانداردهای ساخت وساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های مپاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری|39029819|golden|معماری , بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, دانلود پاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, پاورپوینت در مورد بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, تحقیق بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, پاورپوینت درباره بهسازی و نوساز ی بافت های شهری, پاورپوینت راجع به,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت بهسازی و نوساز ی بافت های شهری می باشد.

دانلود پاورپوینت با موضوع بهسازی و نوساز ی بافت های شهری،
با فرمت ppt و در 106 اسلاید قابل ویرایش

بخشی از پاورپوینت :
استانداردهای ساخت وساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند. اگرچه موضوع فرسودگی شهری در دهه های گذشته در حوزه سیاست گذاری های مدیریت شهری در اولویت نبوده و جدی به آن نگریسته نمیشده ولی از یک دهه گذشته به عنوان یکی از سرفصل های مهم برنامه ریزی ملی و اسناد توسعه کشور در تمامیابعاد مورد توجه قرار گرفته است.
‏مفهوم بافت سنتى شهرى
بافت سنتى، مجموعه به هم پيوسته اى از اجزا و عناصر شهرى شامل: واحدهاى مسكونى اعم از فرسوده، مرمتى و تخريبى، آثار با ارزش تاريخى، بازار، تأسيسات، شبكه معابر، فرم معمارى و كالبدى ويژه اى است كه محصول رشد تدريجى و ارگانيك شهر در ادوار تاريخى مبتنى بر تكنولوژى حمل ونقل ماقبل سنتى بوده و داراى ساخت فضايى متمايزى از لحاظ كاركرد و سيما نسبت به بخشهاى جديد شهرى است...