پاورپوینت معاونت شهرسازي و معماري خلاصه اي از طرح جامع مشهد

معماری , طرح جامع مشهد, دانلود پاورپوینت طرح جامع مشهد, پاورپوینت در مورد طرح جامع مشهد, تحقیق طرح جامع مشهد, پاورپوینت درباره طرح جامع مشهد, پاورپوینت راجع به طرح جامع مشهد, پاورپوینت آماده طرح جامع مشهد, تحقیق در مورد طرح جامع مشهد, ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع معاونت شهرسازي و معماري خلاصه اي از طرح جامع مشهد، با فرمت ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه موقعيت جغرافيائي مشهد پيشيپاورپوینت معاونت شهرسازي و معماري خلاصه اي از طرح جامع مشهد|39028951|golden|معماری , طرح جامع مشهد, دانلود پاورپوینت طرح جامع مشهد, پاورپوینت در مورد طرح جامع مشهد, تحقیق طرح جامع مشهد, پاورپوینت درباره طرح جامع مشهد, پاورپوینت راجع به طرح جامع مشهد, پاورپوینت آماده طرح جامع مشهد, تحقیق در مورد طرح جامع مشهد, ppt
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت معاونت شهرسازي و معماري خلاصه اي از طرح جامع مشهد می باشد.

دانلود پاورپوینت با موضوع معاونت شهرسازي و معماري خلاصه اي از طرح جامع مشهد،
با فرمت ppt و در 35 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب
مقدمه
موقعيت جغرافيائي مشهد
پيشينه تاريخي شهر
حوزه نفوذ شهر
خصوصيات جمعيتي
خصوصيات اقتصادي
خصوصيات كالبدي
تراز فيزيكي -مالي

بخشی از پاورپوینت :

قرارداد طرح جامع مشهد با يك وقفه حدوداً 2ساله در سال 1367به مهندسين مشاور مهر آزان ابلاغ گرديد.
در سال 1372 طرح جامع مشهد به تصويب شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران رسيد . نظر به اهميت شهر مشـهد و همچنين موارد منحصر به فرد آن در مطالعات طرح جامع علاوه بر تهيه طرح جامع برمبناي شرح خدمات تيپ 12 موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است
حوزه نفوذ شهر مشهد
حوزه نفوذ شهر مشهد ، باتوجه به اهميت اين شهر در استان خراسان و منطقه شرق ايران بسيار گسترده است . همچنين باتوجه به نقش زيارتي اين شهر در ايران و مراجعه زوار به اين شهر دامنه نفوذ آن كل كشور را هم در برميگيرد. ليكن باتوجه به تعريف حوزه نفوذ در قراردادهاي توسعه و عمران شهري ( محدوده اي كه با در نظر گرفتن امـكان دسترسي مراكز جمعيتي اطراف به خدمات شهري تعيين ميشود .) ميتوان به محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر مشــــــهد دست يافت .بنابراين حوزه نفوذ مستقيم جنبه خدماتي دارد و شامل تمام محدوده اي است كه ساكنين آن براي استفاده ازخدمات شهري به شهر اصلي رفت و آمد ميكنند عوامل موثر در تعيين اين محدوده :1- دسترسيهاو راهها 2- موانع طبيعي 3- مرزهاي اداري و تقسيمات كشوري4- حوزه هاي نفوذ رقيب ( شهرهاي مهم كه امكان ارائه خدمات شهري را دارند). حوزه نفوذ مستقيم شهر مشهد ، باتوجه به ارتباطات موجود در سطح منطقه شمال خراسان خارج ازاين منـطقه نخواهد بود.محدوده حوزه نفوذ مستقيم شهر شمال مجموعه روستاهاي اطراف شهر است كه با آن رابطه روز مره دارند. - محدوده منطقه شهري : بخشي از حوزه نفوذ مستقيم شهر كه از لحاظ روابط سكونت وكار باشهر اصلي داراي رابطه تنگاتنگ است . منطقه جمعيتي در كل حوزه نفوذ قابل تشخيص است بديهي است دراين تقسيم بندي شهر مشهد و سه شهر بزرگ پيش بيني شده در طرح جامع شهرهاي كوچك را تحت پوشش قرار خواهند داد. فقط در منطقه حاشيه اي دوري از شهرهاي بزرك موجب قطب شدن شهرهاي كوچك كلات و سرخس براي دهستانهاي منطقه شده است . شهر مشهد به جهت مركزيت شهرستان و جاذبه هاي بسيار قوي و غير قابل رقابتي كه در مقايسه با شهـــرهاي ديگر،شهرستان دارد از حوزه نفوذ بسيار وسيع و گسترده اي برخوردار است به طوري كه حتي روستـ-ــاهاي واقع در حوزه هاي نفوذ محدود ساير شهرهاي شهرستان نيز جزء حوزه نفوذ شهر مشهد محسوب ميشود واين وضعي است كه در كمتر شهري از شهرهاي كشور وجود دارد ...