مبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم عملکرد مالی و سودآوری

مبانی نظری و سوابق تحقیق اجزاي عملکرد مالی و سودآوری,دانلود مبانی نظری تعاريف عملکرد مالی و سودآوری,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی و سودآوری,سوابق پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی و سودآوری,دانلود چارچوب نظری عملکرد مالی و سودآوری,آریا فای

دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های عملکرد مالی و سودآوری در 65 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. فهرست مطالب: ۲-۱. مقدمّه ۲-۲. اهداف گزارشگری مالی ۲-۳. استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ۲-۴. مفهوممبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم عملکرد مالی و سودآوری|39021521|golden|مبانی نظری و سوابق تحقیق اجزاي عملکرد مالی و سودآوری,دانلود مبانی نظری تعاريف عملکرد مالی و سودآوری,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی و سودآوری,سوابق پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی و سودآوری,دانلود چارچوب نظری عملکرد مالی و سودآوری,آریا فای
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم عملکرد مالی و سودآوری می باشد.

دانلود فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های عملکرد مالی و سودآوری در 65 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

فهرست مطالب:۲-۱. مقدمّه
۲-۲. اهداف گزارشگری مالی
۲-۳. استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
۲-۴. مفهوم ارزیابی عملکرد مالی
۲-۵. انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
۲-۶. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی
۲-۶-۱. سود خالص
۲-۶-۲. نسبت های نقدینگی
۲-۶-۳. نسبت های مربوط به مدیریت دارایی¬ها
۲-۶-۴. نسبت های مربوط به مدیریت بدهی¬ها
۲-۶-۵. نسبت های سودآوری
۲-۶-۷. نسبت های قیمت بازار
۲-۷. معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی
۲-۸. معیارهای سودآوری شرکت
بازده فروش
بازده دارایی
نسبت بازدهی ارزش ویژه
سود هرسهم
سود تقسیمی هر سهم
درصد سود تقسیمی
۲-۹. معیارهای ارزش بازار شرکت
قیمت بازار هر سهم
نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم
نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم
بازده درآمدی هر سهم
۲-۱۰. سیاست تقسیم سود
۲-۱۱. انواع سیاست های تقسیم سود
۱-روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم
۲-روش مبلغی ثابت
۳-روش حجم ریالی ثابت به علاوه یک مبلغ اضافه
۴-روش پرداخت درصدی از ارزش بازار
۵-روش درصدی از قیمت اسمی
ب: سیاست تقسیم سود نا منظم
ج: سیاست تقسیم سود باقی مانده
۲-۱۲. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت
۲-۱۳. نقش مدیریت در گزارشگری
۲-۱۴. مفهوم مدیریت سود
۲-۱۵. روشهای مدیریت سود
۲-۱۶. عوامل و انگیزه ها از مدیریت سود
۲-۱۷. ابزارهای اندازه گیری مدیریت سود
۲-۱۸. تحقیقات انجام شده داخلی ۲-۱9. تحقیقات انجام شده خارجی
منابع