تحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده

تحقیق انسان شناختي خانواده ,تحقیق در مورد انسان شناختي خانواده ,دانلود تحقیق انسان شناختي خانواده ,پروژه انسان شناختي خانواده ,مقاله انسان شناختي خانواده ,پایان نامه پیرامون انسان شناختي خانواده ,تحقیق روانشناسی انسان شناختي خانواده ,تحقیق روانشناسی

دانلود تحقیق با موضوع ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده ، در قالب Word و در 134 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب : چكيده فصل اول : طرح تحقيق 1-1- طرح مسئله 2-1- ضرورت و اهميت تحقيق 3-1- اهداف تحقيق 4-1- سؤالات تحقيق 5-1- مدل تحقيق 6-1- روش تتحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده|39018924|golden|تحقیق انسان شناختي خانواده ,تحقیق در مورد انسان شناختي خانواده ,دانلود تحقیق انسان شناختي خانواده ,پروژه انسان شناختي خانواده ,مقاله انسان شناختي خانواده ,پایان نامه پیرامون انسان شناختي خانواده ,تحقیق روانشناسی انسان شناختي خانواده ,تحقیق روانشناسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانواده ،
در قالب Word و در 134 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
چكيده
فصل اول : طرح تحقيق
1-1- طرح مسئله
2-1- ضرورت و اهميت تحقيق
3-1- اهداف تحقيق
4-1- سؤالات تحقيق
5-1- مدل تحقيق
6-1- روش تحقيق
7-1- مشكلات تحقيق
8-1- پيشينه تحقيق
9-1- تعاريف و اصطلاحات تحقيق
10-1- چارچوب نظري
فصل دوم : معرفي صادقيه (آريا شهر)
1-2- بررسي موقعيت جغرافيايي
2-2- معرفي صادقيه با توجه به نقشه اجتماعي
3-2- زبان،‌مذهب و قوميت ساكنان
4-2- بررسي وضعيت اقتصادي ساكنين
5-2- وضعيت مهاجرت
6-2- رويدادها و وقايع مهم در صادقيه
7-2- مراكز خريد و تجاري صادقيه
8-2- مسيرهاي منتج به صادقيه
فصل سوم : خانواده
1-3- تاريخچه تحول سبك خانواده در ايران
2-3- چارچوب مفهومي مطالعه خانواده
3-3- روابط خانواده و جامعه
4-3- سبك زندگي خانواده هاي ساكن در صادقيه
5-3- انواع خانواده
6-3- كاركردهاي خانواده
7-3- اجتماعي كردن در خانواده
8-3- تهديدها براي خانوادة امروزي
9-3- عوامل فراري دادن اعضاء از كانون خانواده
10-3- از هم گسيختگي خانواده
11-3- تأثير محيط زندگي بر خانواده
12-3- تأثير شرايط و اعضاي خانواده بر زندگي خانوادگي
13-3- تأثير محيط كار بر خانواده
14-3- اشتغال زنان و خانواده
15-3- آموزش و پرورش و خانواده
16-3- رسانه، تكنولوژي و تأثير آن بر خانواده
فصل چهارم: انحرافات اجتماعي در صادقيه
1-4- مقدمه اي بر انحراف اجتماعي
2-4- تأثير خانواده بر انحرافات اجتماعي
3-4- تأثير رسانه بر انحرافات اجتماعي
4-4- ادغام اجتماعي و تمايل به مثل ديگران شدن
5-4- بزهكاري
6-4- جوان
7-4-برقراري ارتباط ميان دو جنس در آرياشهر
8-4- رشد اخلاقي
9-4- بيماري رواني
10-4- نابرابري اجتماعي
11-4- مواد مخدر
12-4- انواع مواد مخدر
13-4- حالت هاي عمومي نشئه گي مواد
14-4- تأثير مواد مخدر بر روي زندگي خانواده ها
15-4- ارتباط ميان خانواده و اعتياد
16-4- نگرش هاي گوناگون به مواد،از ديدگاه انسان شناسي
17-4- نيروي انتظامي در صادقيه
فصل پنجم : نتيجه گيري و راهكارها
منابع
ضمائم
- نمونه پرسشنامه
- مصاحبه ها
- نقشه ها

بخشی از متن تحقیق :

چكيده
آنچه كه گزارش حاضر بدان مي پردازد، بررسي تأثير محيط بر روي زندگي خانواده ها و پيامدهاي مثبت و منفي كه محيط اطراف خانواده ( از درون و بيرون خانواده) ميتواند بر زندگي خانواده ها ، به جا گذارد، مي باشد.
محيط زندگي خانواده ها، مي تواند نقش بسيار گسترده و اساسي در زندگي خانواده ها ايفا كند. اين محيط بسته به اينكه در كجاي شهر واقع شده باشد و داراي چه خصوصياتي باشد، ميزان دسترسي اش به مراكز فرهنگي و آموزشي، و ميزان امكانات تفريحي و مدني آن چقدر باشد، مي تواند آثار متفاوتي بر زندگي خانواده هاي ساكن در آن به جاي بگذارد....