بررسی راهکارهای پیشگیری و عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان

تحقیق بررسی راهکارهای پیشگیری و عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان,تحقیق تعاریف و مفاهیم بزه‌کاری,مقاله مفهوم بزه و بزهکاری,پایان نامه عوامل افزایش بزهکار,تحقیق انواع بزه و اعمال بزهکارانه,مقاله عوامل مؤثر بر بزهکاری,تحقیق دیدگاه‌های نظری بزهکاری,,,,

دانلود تحقیق در 60 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. فهرست مطالب: فصل اول:تعاریف و مفاهیم بزه‌کاری مقدمه طرح مسئله سؤال‌های تحقیق فرضیات تحقیق اهداف تحقیق پيشينه تحقيق روش تحقيق مبحث اول:مفهوم بزه و بزهکاری گفتار اول:مفبررسی راهکارهای پیشگیری و عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان|39015933|golden|تحقیق بررسی راهکارهای پیشگیری و عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان,تحقیق تعاریف و مفاهیم بزه‌کاری,مقاله مفهوم بزه و بزهکاری,پایان نامه عوامل افزایش بزهکار,تحقیق انواع بزه و اعمال بزهکارانه,مقاله عوامل مؤثر بر بزهکاری,تحقیق دیدگاه‌های نظری بزهکاری,,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی راهکارهای پیشگیری و عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان می باشد.

دانلود تحقیق در 60 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ،
آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

فهرست مطالب:
فصل اول:تعاریف و مفاهیم بزه‌کاری مقدمه
طرح مسئله
سؤال‌های تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
پيشينه تحقيق
روش تحقيق
مبحث اول:مفهوم بزه و بزهکاری
گفتار اول:مفاهیم بزه و جرم
بند اول:مفهوم جرم در جرم‌شناسی
بند دوم:مفهوم جرم در حقوق کیفری
بند سوم:تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی
بند چهارم: مقایسه مفهوم جرم در جرم‌شناسی و حقوق کیفری
گفتار دوم:مفهوم بزهكاري
گفتار سوم:عوامل افزایش بزهکاری
مبحث دوم:بررسي بزهکاری‌های شايع نوجوانان دبيرستاني
گفتار اول: انواع بزه و اعمال بزهکارانه از دیدگاه برخی پژوهشگران
گفتار دوم: شرح انواع بزهکاری‌ها
بند اول-سوءمصرف مواد مخدر
بند دوم -سرقت
بند سوم-خشونت (پرخاشگری)
بند چهارم- فرار (از منزل یا مدرسه)
بند پنجم -انحرافات جنسی (فحشاء)
بند ششم-خودکشی
فصل دوم:بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بزهکاری
مبحث اول: دیدگاه‌های نظری بزهکاری
گفتار دوم: تبيين‌هاي زيست‌شناختي
گفتار سوم: تبيين‌هاي حاكي از نقش ساختار بدن
گفتار چهارم: تبيين‌هاي ژنتيك
گفتار پنجم: ناتواني يادگيري و بزهكاري
مبحث دوم:عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان
گفتار اول:اقتضائات دوران بلوغ
گفتار دوم: بحران‌هاي خانوادگي
بند اول:نقش والدین در بزهکاری
بند دوم:تأثیر ناهنجاری خانواده
بند سوم:خشونت در خانواده
بند چهارم:تبعیض در خانه
فصل سوم:راهکارهای پیشگیری از بزهکاری
مبحث اول: مفاهیم و تعریف
گفتار اول: معانی لغوی واصطلاحی پیشگیری
گفتار دوم: تعریف پیشگیری از جرم
گفتار سوم:پیشگیری اجتماعیوپیشگیری وضعی
فصل چهارم :نتیجه گیری
نتیجه‌گیری
پیشنهاد
منابع