بررسی قانون اساسی افغانستان

تحقیق رایگان,مقاله رایگان,پایان نامه رایگان,تحقیق رایگان حقوق,افعانستان,تحقیق حقوق,مقاله حقوق,کار تحقیقی, قانون اساسی افعانستان,تحقیق قانون اساسی افعانستان,تحقیق در مورد قانون اساسی افعانستان, تحقیق قانون اساسی افعانستان,پروژه قانون اساس

مقدمه: ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ، نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد. برهر فرد از افراد مبررسی قانون اساسی افغانستان|39014793|golden|تحقیق رایگان,مقاله رایگان,پایان نامه رایگان,تحقیق رایگان حقوق,افعانستان,تحقیق حقوق,مقاله حقوق,کار تحقیقی, قانون اساسی افعانستان,تحقیق قانون اساسی افعانستان,تحقیق در مورد قانون اساسی افعانستان, تحقیق قانون اساسی افعانستان,پروژه قانون اساس
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی قانون اساسی افغانستان می باشد.

مقدمه:
ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ، نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هيچ فرد از افراد ملت ازتابعيت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعيت وپناهند گی توسط قانون تنظيم می گردد.
فهرست:فصل اول دولت
فصل دوم حقوق اساسی و وجايب اتباع
فصل سوم رئيس جمهورفصل چهارم حکومت
فصل پنجم شورای ملی
فصل هفتم قضاء
فصل هشتم اداره
فصل نهم حالت اضطرارفصل دهم تعديل
فصل يازدهم احکام متفرقه
فصل دوازدهم احکام انتقالیاین فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.


تعداد صفحات : 57