تحقیق در مورد زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي

ميرزا كوچك خان جنگلي,میرزا جنگلی,کوچک خان,ميرزا يونس,میرزا کوچک جنگلی,میرزا خان جنگلی,تحقیق ميرزا كوچك خان جنگلي,بررسی ميرزا كوچك خان جنگلي,مقاله ميرزا كوچك خان جنگلي,پروژه ميرزا كوچك خان جنگلي,تحقیق در مورد ميرزا كوچك خان جنگلي,دانلود تحق

بخشی از متن اصلی : ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك فرزند ميرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 1259 شمسي، ديده به جهان گشود. سال هاي نخست عمر را در مدرسه ي حاجي حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ي جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم ديني سپري كرد. در سال 1286 شمتحقیق در مورد زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي|39014630|golden|ميرزا كوچك خان جنگلي,میرزا جنگلی,کوچک خان,ميرزا يونس,میرزا کوچک جنگلی,میرزا خان جنگلی,تحقیق ميرزا كوچك خان جنگلي,بررسی ميرزا كوچك خان جنگلي,مقاله ميرزا كوچك خان جنگلي,پروژه ميرزا كوچك خان جنگلي,تحقیق در مورد ميرزا كوچك خان جنگلي,دانلود تحق
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي می باشد.

بخشی از متن اصلی :
ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك فرزند ميرزا بزرگ، اهل رشت، در سال 1259 شمسي، ديده به جهان گشود. سال هاي نخست عمر را در مدرسه ي حاجي حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ي جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم ديني سپري كرد.
در سال 1286 شمسي، در گيلان به صفوف آزادي خواهان پيوست و براي سركوبي محمدعلي شاه روانه ي تهران شد.
هم زمان با اوج گيري نهضت مشروطه در تهران، شماري از آزادي خواهان رشت كانوني به نام «مجلس اتّحاد» تشكيل دادند و افرادي به عنوان فدايي گرد آوردند. ميرزا كوچك خان كه در آن دوران يك طلبه بود و افكار آزادي خواهانه داشت به مجلس اتحاد پيوست. در سال 1289 شمسي، در نبرد با نيروي طرفدار محمد علي شاه در تركمن صحرا شركت داشت و در اين نبرد زخمي و چندي در بادكوبه در يك بيمارستان بستري گرديد. در سال 1294 شمسي، به جاي «مجلس اتّحاد» «هيأت اتّحاد اسلام» از يك گروه هفده نفري در رشت تشكيل گرديد. بيشتر افراد اين گروه روحاني بودند ميرزا كوچك خان عضو مؤثّر آن بود. اين هيأت هدف خود را خدمت به اسلام و ايران اعلام كرد و به زودي ميرزا كوچك خان رهبري هيأت را بر عهده گرفت. پس از اشغال نواحي شمالي ايران از سوي روسيه ي تزاري، هيأت اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و يك گروه مسلح به عنوان فدايي تشكيل داد و روستاي كسما را در ناحيه ي فومن مركز كار خود قرار داد و در آن جا سازمان اداري و نظامي به وجود آورد. هيأت اتّحاد اسلام، پس از چندي به كميته ي اتّحاد اسلام تبديل شد و اعضاي آن به 27 نفر افزايش يافت و رهبري كميته را ميرزا به عهده گرفت و تا پايان سال 1296 شمسي، بخش وسيعي از گيلان و قسمتي از مازندران، طارم، آستارا، طالش، كجور و تنكابن زير نفوذ كميته درآمد. اين كميته «نهضت جنگل» و «حزب جنگل» نيز ناميده شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 20