تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا

تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا,تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال,بزهکاری اطفال,بزهکاری در اطفال,مقاله بزهکاری,اطفال بزهکار,تحقیق حقوق,حقوق اطفال بزهکار,مقاله مبارزه عليه بزهکاری ,پروژه مبارزه عليه بزهکاری ,تحقیق در مورد مبارزه عليه

بخشی از متن اصلی : در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيتحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا|39014020|golden|تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا,تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال,بزهکاری اطفال,بزهکاری در اطفال,مقاله بزهکاری,اطفال بزهکار,تحقیق حقوق,حقوق اطفال بزهکار,مقاله مبارزه عليه بزهکاری ,پروژه مبارزه عليه بزهکاری ,تحقیق در مورد مبارزه عليه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا می باشد.

بخشی از متن اصلی :
در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه:
- انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند، تا كنون مجموعه اي از تدابير براي مبازه عليه بزهكاري اطفال اتخاذ كرده اند در حاليكه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش بيني نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان آئين دادرسي، و همكاري تمام نهادهاي مرتبط با مبارزه عليه بزهكاري اطفال، ويژگي مشترك تقريبا تمام اصلاحات تصويب شده يا اصلاحاتي كه به صورت لايحه ارائه شده اند را تشكيل مي دهد.
- قانون انگليس و لايحه قانوني پيشنهادی اسپانيا تنها مواردي است كه شامل مقرراتي براي مسئول نمودن والدين کودک مي باشد.
- قانون انگليس به لحاظ شدت عمل آن، از ساير مقررات متمايز است.

فهرست:
الف) اصلاحات انگليسي و هلندي
ب) لوايح قانوني اسپانيا و سوئيس
ج) اصلاحات پيش بيني شده در آلمان و بلژيك
ج) مشاركت همه نهادهاي مرتبط با برنامه هاي محلي
مقررات آلمان
پيشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:
مقررات انگلستان و ولز
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص يا از ساعات خاصي به بعد
ب) نظارت بر وظايف تحصيلي
الف) توبيخ و مراقبت
ب) حكم به جبران خسارات
ج) مجازاتهاي عام المنفعه
(3) اقدامات تربيتي
(4) تدابير سرکوب کننده (بازدارنده جلوگيري کننده)
(الف) مجازات آموزش اجباري در محيط بسته
(ب) آزادي مشروط براي مجازاتهاي کوتاه با حمل الزامي دستبند الکترونيکي
(1) اخلال در نظم عمومي و خشونتهاي جنسي
(2) اعتياد
(3) خشونت به سبب خصائص نژادي
مقررات بلژيك
مقررات اسپانيا
I. توسعه اقدامات نوين
(1) مجازاتهاي جايگزين حبس
(الف) ضبط گواهينامه رانندگي موتورسيکلت يا ساير وسايل نقليه موتوري
(ب) توبيخ
(ج) انجام فعاليتهای آموزشی- اجتماعي
(د) کارهاي عام المنفعه
(و) آزادي تحت مراقبت ساده
(ز) آزادي تحت مراقبت شديد
(ح) الزام آخر هفته
(ط) حضور در يک مرکز روزانه
(2) مجازاتهاي سالب آزادي
(الف) بستري کردن جهت درمان
(ب) نگهداری تحت سيستم باز
(ج) نگهداري تحت سيستم نيمه باز
(د) نگهداري تحت سيستم بسته
مقررات هلند
مقررات سويس
منابع

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :39