گزارش کار‌آموزی در کارگاه ریخته گری

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری,دانلود گزارش کارآموزی ریخته گری,کارآموزی ریخته گری,گزارش کارورزی ریخته گری,کارگاه ریخته گری,کمباین سازی اراک ,کارآموزی مواد و متالوژی,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و متالوژی,پروژه کارآموزی مواد و متالوژی

قسمتی از متن: این کارگاه صنعتی تولید قطعات کارخانة کمباین سازی اراک را برعهده داشت. این کارگاه از قسمتهای مختلفی از قبیل : کارگاه ریخته گری، کارگاه مدل سازی، کاگزارش کار‌آموزی در کارگاه ریخته گری|39013571|golden|گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری,دانلود گزارش کارآموزی ریخته گری,کارآموزی ریخته گری,گزارش کارورزی ریخته گری,کارگاه ریخته گری,کمباین سازی اراک ,کارآموزی مواد و متالوژی,گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و متالوژی,پروژه کارآموزی مواد و متالوژی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع گزارش کار‌آموزی در کارگاه ریخته گری می باشد.

قسمتی از متن:
این کارگاه صنعتی تولید قطعات کارخانة کمباین سازی اراک را برعهده داشت. این کارگاه از قسمتهای مختلفی از قبیل : کارگاه ریخته گری، کارگاه مدل سازی، کارگاه تراش کاری، کارگاه جوش، آزمایشگاه مصالح قالبیگری، آزمایشگاه متالوگرافی و آزمایشگاه کنترل کیفیت و انبار قطعات تشکیل شده بود. این کارگاه دارای 20 نفر پرسنل بود که در قسمتهای مختلف کارگاه مشغول به کار بودند.
- اهم فعالیت هایی که ما در کارگاه انجام می دادیم به شرح زیر است :
- شارژ کوره : ابتدا کوره را روشن کرده و به مدت 20 دقیقه کار می کند تا پیش گرم شود سپس kgr 120 چدن به صورت ترکیبی از قراضه و شمش به آن اضافه می شود.
- پرس قطعات : دو قطعه توسط پرس به هم متصل می شوند به طوریکه پس از قرار دادن قطعات زیر دستگاه پرس هرگاه نیرو به kn 700 رسید، قطعات پرس می شوند.


فهرست مطالب :
1) مقدمه
2) آشنایی با کارگاه ریخته گری
3) ماهیچه سازی
4) عناصر اصلی ذوب
5) بازرسی و کنترل کمی و کیفی
6) انواع قالب های ریخته گری
7) عیوب ریخته گری
8) خواص عمومی ماسه های قالب گیری
9) مواد قالب و ماهیچه ها برای قالب های دائمی
10) بررسی ماسه های ریخته گری ایرانی
11) چدن خاکستری
12) عملیات حرارتی چدن ها