تحقیق تجارت الکترونیکی (کسب و کار)

تعریف تجارت الکترونیکی,دانلود مقاله در مورد تجارت الکترونیکی,تجارت,الکترونیکی,سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی,مدیریت منابع انسانی,سیستمها‌ی TPS,بازاریابی در اینترنت ,تجارت الکترونیکی,دانلود تحقیق در مورد تجارت الکترونیکی,مقاله e, commerce,ك,,,

قسمتی از متن: كسب و كار الكترونيكي همان تجارت الكترونيكي است. با اين تفاوت كه فرآيندهاي داخلي، از قبيل توليد، مديريت انبار، توسعه محصول، مديريت ريسك، مديريت سرمايه، مديريت دانش و منابع انساني هم در كسب در كار الكترونيكي پوشش داده مي‌شوند. پس دامنه كستحقیق تجارت الکترونیکی (کسب و کار)|39012657|golden|تعریف تجارت الکترونیکی,دانلود مقاله در مورد تجارت الکترونیکی,تجارت,الکترونیکی,سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی,مدیریت منابع انسانی,سیستمها‌ی TPS,بازاریابی در اینترنت ,تجارت الکترونیکی,دانلود تحقیق در مورد تجارت الکترونیکی,مقاله e, commerce,ك,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق تجارت الکترونیکی (کسب و کار) می باشد.

قسمتی از متن:
كسب و كار الكترونيكي همان تجارت الكترونيكي است. با اين تفاوت كه فرآيندهاي داخلي، از قبيل توليد، مديريت انبار، توسعه محصول، مديريت ريسك، مديريت سرمايه، مديريت دانش و منابع انساني هم در كسب در كار الكترونيكي پوشش داده مي‌شوند. پس دامنه كسب و كار الكترونيكي وسيع‌تر از تجارت الكترونيكي است.
سيستمهاي اطلاعاتي تجاري وظيفه اي در سازمان
سازمانها به طور سنتي براساس حوزه‌‌هاي عملياتي يا وظيفه‌اي مستقل از يكديگر تقسيم‌بندي و سازماندهي شده‌اند. واحدهاي سازماني به يك سيستم و نظام خاص مانند توليد، بازاريابي، فروش و مالي مرتبط هستند. براساس همين ديدگاه و به منظور هماهنگي بين IT و بخشهاي مختلف سازمان سيستمهاي اطلاعاتي تجاري و وظيفه‌اي نظير سيستمهاي اطلاعاتي توليد، بازاريابي، منابع انساني، مالي و حسابداري بوجود آمده‌اند؛ كه هركدام باعث بهره‌وري بيشتر سازمان سرعت و دقت بالاتر و ايجاد فرصتهاي جديد شده‌اند. اين سيستمها در هردو شركتهاي بزرگ و كوچك استفاده مي‌شوند. با استفاده از اين سيستمها، فناوري اطلاعات در هر بخش ساختار وظيفه‌اي وارد شده و تحولي شگرف ايجاد كرده است.

فهرست:
تعریف تجارت الکترونیکی(e- commerce)
تفاوت کسب و کارالکترونیکی و تجارت الکترونیکی
سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی
مدیریت روابط با مشتری
روشهای تبلیغات و بازاریابی در اینترنت
تبلیغ با استفاده ازبنر (Banner)
سیستمهای اطلاعاتی تولید
برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)
سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی (HRM)
مدیریت منابع انسانی و اینترنت (HRM and the Internet)
مدیریت منابع انسانی و اینترانت
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
سیستم های متقابل سازمان
معماری کاربردهای سازمان
انسجام کاربردهای سازمان
سیستمها‌ی TPS