بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان

دانلود تحقیق بزهکاری,دانلود پژوهش بزهکاری,نقش خانواده بزهکاری کودکان,بزهکاری نوجوانان,تاثیر خانواده در بزهکاری جوانان,خانواده و بزهکاری کودک,کودکان بزهکار,نوجوانان بزهکار,پيشنهادهايی برای پيشگيری از بزهكاری كودكان و نوجوانان,عوامل خانوادگی م

چکیده : بزهكاری پديده اجتماعی جهانی است كه معمولاً برای جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعيت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهكار در مورد افرادی به كار بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان|39008945|golden|دانلود تحقیق بزهکاری,دانلود پژوهش بزهکاری,نقش خانواده بزهکاری کودکان,بزهکاری نوجوانان,تاثیر خانواده در بزهکاری جوانان,خانواده و بزهکاری کودک,کودکان بزهکار,نوجوانان بزهکار,پيشنهادهايی برای پيشگيری از بزهكاری كودكان و نوجوانان,عوامل خانوادگی م
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان می باشد.

چکیده:

بزهكاری پديده اجتماعی جهانی است كه معمولاً برای جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعيت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهكار در مورد افرادی به كار برده می شود كه اعمال خلاف قانون يا موازين مذهبی آن جامعه انجام می دهند. خانواده كوچكترين و اساسی ترین واحد اجتماعی است كه ريشه تمام نابهنجاری­ها و بزهکاری­ها را باید در آن جستجو كرد و در واقع هيچ جامعه‌ای نمي‌تواند ادعای سلامت كند مگر از خانواده‌های سالم برخوردار باشد. خانواده به واسطه عواملی چون: تبعیض قائل شدن بین فرزندان، خشنونت، فاصله سنی زیاد با فرزندان، طلاق و کشمکش، عقب ماندگی، انحراف والدین، غیبت والدین از خانواده، بی سوادی، فوت یکی از والدین، زیاده روی در محبت کردن، انحراف جنسی و فقر در بزهکار شدن کودکان و نوجوانان نقش دارند. والدین می توانند از طریق ایجاد محیطی آرام و سالم و رفتاری مناسب با آن ها، از بزهکار شدنشان جلوگیری کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل کودکان و نوجوانان بزهکار
ميزان شيوع بزهکاری
عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان
پيشنهادهايی برای پيشگيری از بزهكاری كودكان و نوجوانان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ