تحقیق در مورد ریخته گری

دانلود مقاله ریخته گری,ریخته گری,پاتیل ریخته گری,عيوب ريخته گري ,تحقیق,پروژه,مقاله,مهندسی مواد و متالوژی,ريخته گري ,تانديش ,قالب های ریخته گری

پروژه ریخته گری: قسمتی از متن: همانطور كه اغلب در ريخته گري اتفاق مي افتد برخي از انواع فولادها نسبت به ساير آنها تمايل بيشتري به رشد ترك در درونشان دارند . در تحقیق در مورد ریخته گری|39006271|golden|دانلود مقاله ریخته گری,ریخته گری,پاتیل ریخته گری,عيوب ريخته گري ,تحقیق,پروژه,مقاله,مهندسی مواد و متالوژی,ريخته گري ,تانديش ,قالب های ریخته گری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد ریخته گری می باشد.

پروژه ریخته گری:

قسمتی از متن:
همانطور كه اغلب در ريخته گري اتفاق مي افتد برخي از انواع فولادها نسبت به ساير آنها تمايل بيشتري به رشد ترك در درونشان دارند . در صورتيكه تركها در بيلت رشد كرده باشند ، لازم است در تمام داده هاي ريخته گري و پارامترهاي مربوطه را بدانيم .
در تحليل علل بايد فاكتورهايي مانند آناليز شيميايي فولاد ، نوع و كيفيت روغن روانكاري و روشهاي كاري را مورد نظر قرار داد و مشخص نمود كه مشكلات در تمام شاخه ها وجود دارند يا فقط در يك شاخه . زماني كه سرعت ريخته گري و خنك كننده اوليه و ثانويه تنظيم باشند بيلت عاري از ترك خواهد بود . (هر يك به مقدار صحيح و بسته به دما و نوع فولادي كه ريخته گري مي شود .)


فهرست:
مقدمه
آماده سازي قالبهاي ريخته گري
بازرسيهاي فني
نكات ايمني
عمليات آماده سازي تانديش جهت شروع ريخته گري
پيشگرم تانديش
بازرسي هاي فني
نكات ايمني
عمليات ريخته گري
اتاق كنترل اصلي
قرار دادن دامي بار
سكونسهاي اتوماتيك قرار گرفتن دامي بار
بررسي آماده سازي ماشين در صفحه Machine Preparation روي HMI (لامپ سبز)
ريخته گري
سيكل عملكرد پاتيل و تانديش
شروع ريخته گري
راه اندازي شاخه ها
بررسي هاي لازم در سطح ريخته گري در زمان ريخته گري
پايان ريخته گري
پايان ريخته گري پاتيل
پايان ريخته گري تانديش
اقدامات مورد نياز در شرايط غير نرمال
عيوب ريخته گري
عيوب سطحي
تركهاي طولي لبه (كناري)
تركهاي سطحي طولي
تركهاي عرضي لبه اي (كناري)
تركهاي عرضي سطحي
حفره طولي
حفره عرضي
تراوش
پوسته اي شدن
پوشش كاري
خطوط متناوب
ديواره كاذب
حركت به طرف جلو
توقف ريخته گري (كمربند)
پاشش
كثافات
ناخالصيهاي سرباره
خراشيدگي سطحي
مك ها
روزنه هاي سوزني
عيوب داخلي
تركهاي ستاره اي شكل
تركهاي زاويه اي
عيوب مركزي
عيوب هندسي
لوزي شدن