مقاله رفتار ریخته گری ژله ای و سینترینگ نانو پودر آلومینا

نانو پودر آلومینا, ریخته گری ژلی,سینترینگ,آلزینات سدیم,تحقیق,پایان نامه,مقاله,پروژه ,دانلود ,مقالات دانشجويي ,دانلود مقاله ,دانلود تحقيق ,پاورپوينت ,سايت تحقيق دانشجويي ,سايت مقاله ,تحقيق آماده ,تحقيق ,مقاله ,ريخته گري ,مواد,مهندس

چکیده: نانو پودر آلومينا به روش سل- ژل تهيه شده و نانو پودر كلسينه شده به وسيله پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني جاروبي، آناليز شده است. سديم آلژينات- پليمريمقاله رفتار ریخته گری ژله ای و سینترینگ نانو پودر آلومینا|39006076|golden|نانو پودر آلومینا, ریخته گری ژلی,سینترینگ,آلزینات سدیم,تحقیق,پایان نامه,مقاله,پروژه ,دانلود ,مقالات دانشجويي ,دانلود مقاله ,دانلود تحقيق ,پاورپوينت ,سايت تحقيق دانشجويي ,سايت مقاله ,تحقيق آماده ,تحقيق ,مقاله ,ريخته گري ,مواد,مهندس
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله رفتار ریخته گری ژله ای و سینترینگ نانو پودر آلومینا می باشد.

چکیده:
نانو پودر آلومينا به روش سل- ژل تهيه شده و نانو پودر كلسينه شده به وسيله پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني جاروبي، آناليز شده است. سديم آلژينات- پليمري طبيعي كه هيچگونه عوارض منفي ندارد- براي فرآيند شكل دهي خود بخودي قطعه خام آلومينيايي ا استفاده از فسفات كلسيم به عنوان عامل ژل كننده، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين، هگزا متافسفات سديم به عنوان كليتور مورد استفاده قرار گرفته است. رفتار ژله اي شدن و رئولوژيكي دوغابهاي تهيه شده مورد بررسي قرار گرفته است. قطعات خام، توسط سينترينگ بدون فشار در 1500 درجه سانتي گراد، تا نزديك دانسيته تئوري، چگال شده اند. علاوه بر اين، ساختار يكنواخت و در ابعاد نانويي، توسط عكسهاي ميكروسكوپ الكتروني جاروبي، تائيد شده است.

كلمات كليدي:
نانو پودر، سل- ژل، ريخته گري ژله اي، آلژينات سديم، سينترينگ بدون فشار.

نویسندگان:
حيدر آخوندي
احسان طاهري نساج
حسين سرپولكي
ايوب تعاوني