طرح توجیهی تولید درخشان کننده هاي نوري

طرح توجیهی تولید درخشان کننده هاي نوري,دانلود طرح تولید درخشان کننده هاي نوري,دانلود طرح توجیهی,خرید طرح توجیهی درخشان کننده های نوری ,طرح توجیهی درخشان کننده های نوری ,دانلود طرح کارآفرینی درخشان کننده هاي نوري ,درخشان کننده هاي نوري ,روش

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است: معرفی محصولمشخصات کلی محصولشماره تعرفه گمرکیشرایط وارداتاستانداردهای ملی وجهانیقیمت تولید داخلی و جهانی محصولموارد مصرف و کاربردکالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولاهمیت استراتژیک کالا در دنیای امرطرح توجیهی تولید درخشان کننده هاي نوري|39005470|golden|طرح توجیهی تولید درخشان کننده هاي نوري,دانلود طرح تولید درخشان کننده هاي نوري,دانلود طرح توجیهی,خرید طرح توجیهی درخشان کننده های نوری ,طرح توجیهی درخشان کننده های نوری ,دانلود طرح کارآفرینی درخشان کننده هاي نوري ,درخشان کننده هاي نوري ,روش
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح توجیهی تولید درخشان کننده هاي نوري می باشد.

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است:معرفی محصولمشخصات کلی محصولشماره تعرفه گمرکیشرایط وارداتاستانداردهای ملی وجهانیقیمت تولید داخلی و جهانی محصولموارد مصرف و کاربردکالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولاهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروزکشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصولوضعیت عرضه و تقاضابررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنونبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سالبررسی روند مصرف از آغاز برنامهبررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آنبررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارمبررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسومدر فرآیند تولید محصولماشین آلاتبررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابتمحوطه سازیساختمانماشین آلاتتاسیساتوسائط نقلیهتجهیزات و وسائل اداری و خدماتیهزینه های متفرقه و پیش بینی نشدههزینه های قبل از بهره برداریسرمایه در گردشبرآورد حقوق و دستمزدبرآورد آب, برق, سوخت و ارتباطاتهزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاکهزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولیدهزینه های توزیع و فروشجدول هزینه های ثابت و متغیر تولیدنتیجه گیریمیزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آنپیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرحوضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغالبررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرحوضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالیتجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدیددر صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
خلاصه طرح:نام محصول درخشان کننده های نوریظرفیت پیشنهادی طرح 100 تن در سالموارد کاربرد به عنوان ماده نورتاب در ساخت علائم هشداردهنده،اعلام کننده و محصولات تزئینیاشتغال زایی (نفر) 121000 مترمربع زمین مورد نیاز
موارد مصرف:همانطوریکه بیان شد، یکی از جدیدترین استانداردهای علم شیمی، ترکیبات نورتاب یا Photo luminescenceمی باشد که به علت اهمیت و کاربرد زیاد در صنایع هنر، علائم ایمنی و .... جایگاه خاصی در جهان امروز پیدا کرده است.کارشناسان ایمنی شهرسازی، بعد از وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی استفاده از علائم راهنما و هشدار دهنده ساخته شده از ترکیبات « نورتاب » را توصیه می کنند.1 علائم خروج اضطراری و الزام کننده.-2 علائم تجهیزات اطفای حریق.-3 علائم هشدار دهنده و بازدارنده-4 اعداد و حروف.-5 علائم راهنمایی اماکن عمومی.-6 علائم بیمارستان و پزشکی.-7 علائم کنترل آتش نشانی.و....
پدیده نور افشانی و نورتابی مختص قشر خاصی از مواد نبوده و تمامی مواد پتانیسیل و استعداد ساطع کردن نور را از خود دارند ولی این استعداد و قابلیت در مواد مختلف با هم فرق دارد، و قطعاً موادی کهاز نظر پرتو افشانی و نورزایی قابلیت بهتری دارند کاربرد بیشتری نیز خواهند داشت. از طرف دیگر با پیشرفت هایی که امروزه در علم الکترونیک صورت پذیرفته است به راحتی می توان نیروی الکتریسیته را جهت روشنایی در هر مکانی مورد استفاده قرار دارد.