تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار

پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل ,جنبش نوشهرسازی,سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران

دانلود تحقیق با موضوع برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار، در قالب doc و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980)سیر تکامل تفکرتحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار|35037589|golden|پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل ,جنبش نوشهرسازی,سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست های عمده ی حمل و نقل پایدار،
در قالب doc و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل
سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل شهری در جهان ( پس از دهه 1980)سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران
نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار
نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری
جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی)
دیدگاه‌های اندیشمندان حمل و نقل انسان محور
جین جیکوبزکالین بوکاناندونالد اپلیارد
پیتر کالتروپ
ابعاد حمل و نقل پایدار شهری
بعد زیست‌محیطی حمل و نقل پایدار
بعد اجتماعی حمل و نقل پایدار
بعد اقتصادی حمل و نقل پایدار
محورهای حمل و نقل پایدار
اهداف حمل و نقل پایدار
راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار
تغییرات در تکنولوژی وسایل نقلیه / سوخت
اصلاح نحوه‌ی استفاده از وسایل
مدیریت تقاضا
استراتژی کاربری زمین
سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار
اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار
محدودیت تردد وسایل نقلیه
تغییر ساختار شهری و کاربری زمین
کاهش نیاز به سفر و تقلیل تأثیرات سوء حمل و نقل
ترویج پیاده‌سازی
ترویج دوچرخه سواری
گسترش حمل و نقل عمومی
تغییر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه‌ی شخصی
مدیریت تقاضای سفر
پیش‌بینی پارکینگ‌ها
پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا
پیش‌بینی نیازهای معلولین
ارتقاء کیفیت زیست‌محیطی
توجه به نقش شبکه‌ی حمل و نقل در مدیریت بحران حوادث طبیعی
شاخص‌های حمل و نقل پایدار
چالش‌های اصلی توسعه پایدار حمل و نقل
چالش‌های پایداری مالی و اقتصادی حمل و نقل
-چالش‌های پایداری محیطی و بو مشناسی حمل و نقل
چالش‌های پایداری اجتماعی و توزیعی حمل و نقل
چارچوب نظری تحقیق
پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور )
مقدمه
ضرورت و اهمیت موضوع
مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی
اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی
راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازینتیجه‌گیری
دوچرخه سواری
مقدمه
پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران
انواع مسیرهای دوچرخه
عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری
نتیجه‌گیری
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
منابع