پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک

پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک

توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع بازاریابی الکترونیکی بانک، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: 1-بخش اول پرسش نامه : از مهمترین مراحل و استراتژی های بازاریابی الکترونیکی در بانکها، مرحله ایجاد روابط متقابل و مفید با مشتریان می باشد. اهمپرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک|35030447|golden|پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی بانک می باشد.

توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع بازاریابی الکترونیکی بانک،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:1-بخش اول پرسش نامه :
از مهمترین مراحل و استراتژی های بازاریابی الکترونیکی در بانکها، مرحله ایجاد روابط متقابل و مفید با مشتریان
می باشد. اهمیت این عامل، بخاطر وابستگی مشتریان به سیستم بانکداری سنتی و آشنایی کمتر آنها با محیط وب
سایت می باشد. این عامل در قالب هفت پارامتر )با عنوان هفت-سی( بیان می شود. این هفت پارامتر عبارتند از :
1-زمینه: طراحي و مكان سايت،2- محتوا: متن، تصوير،صدا و ويدئو، 3-تجارت: توانايي سايت در
انجام تبادالت تجاري،4- جامعه: توانايي سايت در برقراري ارتباط كاربر- كاربر، 5-اتصال: میزان
ارتباط سايت با ساير سايت ها،6- سفارشي سازي: توانايي سايت در ارائه خدمات به كاربران
گوناگون و يا امكان ايجاد تغییر در سايت توسط خود كاربر،7- ارتباطات: میزان توانايي سايت در
برقراري ارتباط سايت- كاربر يا ارتباطات دو طرفه

تعیین درجه اهمیت و اولویت بندی این 7 پارامتر، از مهمترین نیازهای هر سازمانی )و از جمله بانکها( است که
استراتژی رشد بازاریابی الکترونیکی را برگزیده اند. لذا خواهشمند طبق روش شرح داده شده فوق)جدول 1( این 7
عامل را بصورت زوجی در جدول زیر با هم مقایسه نموده خانه مربوطه را ضربدر بزنید :
و . . .