پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

دانلود پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر,پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر,پروتکل حل تعارض های زناشویی ,حل تعارض های زناشویی, پروتکل زوج درمانی گروهی ,پروتکل زوج درمانی ,پروتکل تعارض زناشویی ,زوج درمانی گروهی به شیوه ی گلاسر

پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر دانلود تحقیق با موضوع پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر، در قالب pdf و در 14 صفحه فهرست مطالب جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم قسمتی از جلسات این پروتکل : جلسپروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر|35024226|golden|دانلود پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر,پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر,پروتکل حل تعارض های زناشویی ,حل تعارض های زناشویی, پروتکل زوج درمانی گروهی ,پروتکل زوج درمانی ,پروتکل تعارض زناشویی ,زوج درمانی گروهی به شیوه ی گلاسر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر می باشد.

پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

دانلود تحقیق با موضوع پروتکل حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر،

در قالب pdf و در 14 صفحه


فهرست مطالب

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم


قسمتی از جلسات این پروتکل :

جلسه اول

اهداف :

)آشنا شدن با مراجعین و برقراری ارتباط عاطفی با ایشان 1

)ایجاد یک مشاوره ی ساخت یافته بر اساس سؤالات کاملاً مشخص2

روش کار در نخستین جلسه ی مشاوره:

ابتدا در اتاق مشاوره از زوجین دعوت می شود تا در جلسه ی مشاوره حضور یابند.آنها را با روی گشاده و برخورد خوب و مناسب می پذیریم.جهت برقراری فضای گرم و صمیمانه بین مشاور و مراجع،اندکی با آنها راجع به موضوعات فرعی صحبت می شود.به عنوان مشاور،معارفه ی مختصری از خود به عمل می آوریم،خودمان را معرفی می کنیم و زوجین را هم تشویق می کنیم تا خود را معرفی نمایند و از هر یک می خواهیم دلیل حضور خود را در جلسه ی مشاوره به طور مختصر بیان کنند.زمانی که زوجین صحبت می کنند،مشاور سعی می کند با چهره ی گشاده و گوش دادن عمیق،رابطه ای گرم و عمیق با زوجها برقرار سازد و فضای گرم به وجود آمده را در طول جلسات مشاوره حفظ نماید.

پس از مقدمات به عمل آمده،مشاور بر اساس زوج درمانی با ساختار که در پنج سؤال اساسی خلاصه می شود عمل می کند به این صورت که به زوجین می گوییم از هر کدام سؤالی می پرسم و می خواهم هر کدام به شیوه ی خودش به این سؤال پاسخ بدهد.هر کدام جداگانه پاسخ این سؤالات را بدهید چرا که کلید حل مشکل شما پاسخ دادن به این سؤالات است و اساس کار ما در ادامه ی جلسات هم این سؤالات می باشند.پس از توضیحات مشاور،هر کدام از سؤالات به طور جداگانه از زوجین پرسیده می شود:

اولین سؤال: دلیل آمدنتان به این جلسه این است که ازدواجتان را حفظ کنید،نیامده اید که طلاق بگیرید؟

مشاور باید مراقب باشد که زوجین در پاسخ به این سؤال،موضوع را شخصی نکنند و اگر یکی از زوجین خواست دلیل حضور در جلسه را نجات خود یا اصلاح همسرش عنوان کند مشاور مقاومت می کند و ضمن همدلی با مراجع،از او می پرسد که تو به خاطر حفظ ازدواج و تقویت آن اینجا آمده ای یا برای اصلاح همسر و حل مشکل خودت؟اگر به این خاطر آمده ای،کار ما دیگر مشاوره ی زناشویی نیست بلکه مشاوره ی فردی است.مشاور با تأکید از او می خواهد به طور شفاف،روشن سازد که آیا به خاطر ازدواج و زندگی زناشویی آمده یا برای خودش و کدام یک برایش مهم تر است.پس از آنکه زوجین به صراحت بیان داشتند که به خاطر حفظ ازدواج خود آنجا آمده اند ،مشاور سؤال دوم را مطرح می کند به این صورت:

چه کسی رفتار تو را کنترل می کند و تو قادر به کنترل رفتار چه کسی هستی؟...