تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی

کودکان و وسایل ارتباط جمعی ,تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی ,کودکان و ارتباط جمعی ,دانلودکودکان و وسایل ارتباط جمعی ,دانلود تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی ,دانلود کودکان و ارتباط جمعی

تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی دانلود تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی، در قالب word قابل ویرایش و در 28 صفحه. توضیحات: چكيده فناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامتحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی|35019645|golden|کودکان و وسایل ارتباط جمعی ,تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی ,کودکان و ارتباط جمعی ,دانلودکودکان و وسایل ارتباط جمعی ,دانلود تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی ,دانلود کودکان و ارتباط جمعی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی می باشد.

تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی

دانلود تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی،

در قالب word قابل ویرایش و در 28 صفحه.


توضیحات:

چكيده

فناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده است و با تمامي جنبه هاي زندگي از مدرسه تا محل كار، خدمات بانكي، خريد و فروش، پرداخت ماليات و حتي راي گيري تلفيق شده است. امروزه اين فناوري نقش مهمي در زندگي كودكان ايفاء مي كند واين نقش بسرعت در حال افزايش است. بطوريكه تعداد كودكان 17-2 سال كه كامپيوتر را در منزل استفاده مي كنند از 48% در سال 1996 به 70% در سال 2000 صعود كرده است. استفاده از اينترنت نيز از 15% به 52% دراين دور‌ه 5 ساله افزايش پيدا كرده است. اما آيا اين فناوري زندگي كودكان را بهبود مي بخشد.

كليدواژه‌ها: كامپيوتر- اينترنت-تلویزیون - كودكان – نوجوانان

مقدمه:

فناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده است و با تمامي جنبه هاي زندگي از مدرسه تا محل كار، خدمات بانكي، خريد و فروش، پرداخت ماليات و حتي راي گيري تلفيق شده است(1). مهمترين تغييراتي كه اين فن آوري بوجود آورده بوسيله مارشال مك لوهان در يك عبارت خلاصه شده است و آن تبديل جهان به يك دهكده جهاني است.

روش كار:

و...