تحقیق بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار داراييها و سرمايه گذاريهاي شركت هاي بيمه

خصوصی سازی, صنعت بیمه, ساختار داراییف سرمایه گذاری ها

دانلود تحقیق با موضوع بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه، در قالب word و در 150 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل 1- کلیات 1-1- عنوان تحقيق1-2- بيان مسئله1-3- اهميت انجام تحقيق1-4- اهداف تحقيق1-تحقیق بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار داراييها و سرمايه گذاريهاي شركت هاي بيمه|35015962|golden|خصوصی سازی, صنعت بیمه, ساختار داراییف سرمایه گذاری ها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار داراييها و سرمايه گذاريهاي شركت هاي بيمه می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه،در قالب word و در 150 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل 1- کلیات1-1- عنوان تحقيق1-2- بيان مسئله1-3- اهميت انجام تحقيق1-4- اهداف تحقيق1-5- سؤالات تحقيق1-6- فرضيه هاي تحقيق1-7- روش انجام تحقيق1-8- روش جمع آوري اطلاعات1-9- محدوديت هاي تحقيق1-10- سازماندهي مطالب
فصل 2- ادبيات خصوصی سازی با رويكرد صنعت بيمه2-1- مقدمه2-2- تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه2-3- مكاتب اقتصادي و جايگاه خصوصي2-3-1- مكتب كلاسيك2-3-2- مكتب اتريشي2-3-3- پيروان مكتب پول گرايي2-4- اهداف خصوصي سازي2-4-1- كاهش حوزه بخش فعاليتهاي دولتي2-4-2- انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي2-4-3- افزايش كارائي2-4-4- كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي2-4-5- تعديل سوبسيدها و اختلال قيمتها2-4-6- تعديل مقررات و مقررات زدايي2-4-7- افزايش رقابت2-4-8- ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها:2-4-9- گسترش بازار سرمايه2-4-10- تأمين منافع مصرف كنندگان2-5- مراحل خصوصی سازي و ملاحظات مربوطه به آن2-6- خصوصی سازی صنعت بيمه(آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت بيمه)2-6-1- نقاط ضعف صنعت بيمه2-6-2- نقاط قوت صنعت بيمه2-6-3- فرصت هاي خصوصي سازي2-6-4- تهديدهاي خصوصي سازي2-7- انواع مقررات نظارت بر شركت هاي بيمه اي2-7-1- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي2-7-2- مقررات نظارت بر بازار2-8- ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه2-9- روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور2-9-1- عرضه سهام واحد به بخش خصوصي2-9-2- فروش دارائي هاي واحدهاي دولتي2-9-3- تفكيك واحدهاي بزرگ به واحدهاي كوچك2-9-4- فروش يكباره شركت از طريق مزايده2-10- راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه2-10-1- مشاركت بخش خصوصي به صورت شركت سهامي عام يا خاص:2-10-2- تأمين منابع اوليه سرمايه بخش خصوصي2-10-3- ادامه روند شركتهاي بيمه دولتي2-11- مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت بيمه)2-12- تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي(با رويكرد صنعت بيمه)2-12-1- تجربه خصوص سازي بيمه در انگلستان2-12-2- تجربه خصوصي سازي بيمه در سري لانكا2-12-3- تجربه خصوصي بيمه در برزيل2-12-4- تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي2-12-5- تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر2-12-6- تجربه خصوصي سازي در هند2-13- نتيجه گيري
فصل 3- پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادی آن3-1- مقدمه3-2- پيدايش بيمه3-3- مفهوم بيمه3-4- تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها3-5- تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بازرگاني3-5-1- محاسبه حق بيمه3-5-2- بيمه اتكائي3-5-3- مقررات حقوقي3-5-4- جنبه هاي اختياري بودن3-5-5- تحصيل سود3-6- مسير تحول بيمه در جهان3-6-1- تاريخچه بيمه دريايي(باربري)3-6-2- تاريخچه بيمه آتش سوزي3-6-3- تاريخچه بيمه عمر3-6-4- تاريخچه بيمه حوادث3-7- نتيجه گيري
فصل 4- بررسی عملكرد شركتهای بيمه دولتی و خصوصی ايران4-1- مقدمه4-2- معرفي نسبت هاي مالي ومعيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي4-3- تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركت هاي بيمه4-4- بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي4-5- نتيجه گيريفصل 5- نتيجه گيری و پيشنهادات5-1- خلاصه5-2- نتيجه گيری5-3- پيشنهاداتمنابع