تحقیق مقايسه باورهاي غيرمنطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي

مقايسه باورهاي غير منطقي ,مادران داراي فرزند عقب مانده ,مادران داراي فرزند عادي

تحقیق مقايسه باورهاي غيرمنطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي دانلود تحقیق با موضوع مقايسه باورهاي غيرمنطقي دربين مادران داراي فرزتحقیق مقايسه باورهاي غيرمنطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي|35015390|golden|مقايسه باورهاي غير منطقي ,مادران داراي فرزند عقب مانده ,مادران داراي فرزند عادي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مقايسه باورهاي غيرمنطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي می باشد.

تحقیق مقايسه باورهاي غيرمنطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي

دانلود تحقیق با موضوع مقايسه باورهاي غيرمنطقي دربين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي شهرستان رشت،

در قالب word و در 111صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول 1

مقدمه 2

اهداف تحقیق 5

اهمیت و ضرورت مسئله 6

فرضیات و سوالات تحقیق 7

متغير هاي تحقيق 8

تعاریف عملیاتی 9


فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق 11

مقدمه 12

بیماری های فرض 13

بیماری های حاد 15

معلولیت کودکان 17

مقابله با بیماری 19

آموزش و یادگیری مبارزه با آسیب های خانواده 23

اهداف آموزشی 23

تفکر سنتی در مقابل تفکر جدید 26

مصاحبه خانوادگی 28

آشنایی با برخی از فنون عملی خانواده درمانی 31

تحلیل ویدئویی 32

ایفای نقش 33

درمان شبکه ای 35

اختلالات تفکر 37

اختلال در فرم و جریان تفکر 40

اختلال در محتوی فکر 48

توجیه کوششی و جدیت 63

توجیه بیرحمی 68

روانشناسی چاره ناپذیری 79

اهمیت عزت نفس 81

اثرات فیزیولوژیکی و انگیزشی ناهماهنگی 84

نگاهی به نظریه ناهماهنگی به عنوان یک نظریه 87


فصل سوم: روش تحقيق 92

روش تحقیق 93

جامعه 93

ابزار گرد آوری اطلاعات 94

روش جمع آوری اطلاعات 94

روش آماری 96


فصل چهارم 97

خلاصه يافته هاي مصاحبه اي 98

نمودارها 99

عمليات آماري را استفاده از فرمول T 103

نتيجه گيري 104

منابع و موآخذ 106