پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری

دستور زبان,فارسی,واج,کلمه,فعل,استعاره,تشبیه,مسند,فعل مرکب

پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری، در قالبppt و در 230 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: واج مصوت یا صدادار صامت یا بی صدا مصوت مرکب تعریف جمله گروه ، واژه ، واژک اپاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری|35015245|golden|دستور زبان,فارسی,واج,کلمه,فعل,استعاره,تشبیه,مسند,فعل مرکب
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری می باشد.

پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب دستور زبان فارسی1 تالیف دکتر حسن انوری،

در قالبppt و در 230 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:واج

مصوت یا صدادار

صامت یا بی صدا

مصوت مرکب

تعریف جمله

گروه ، واژه ، واژک

ارکان جمله

جایگاه و ترتیب اجزا ء جمله

جمله از حیث مفهوم

جمله مستقیم و غیر مستقیم

جمله فعلی و جمله اسنادی

جمله ساده ، جمله مرکب

جمله مستقل و ناقص

جمله مثبت و منفی

جمله معترضه

جمله مرکب

جمله پایه

جمله پیرو

راههای تشخیص جمله پایه و پیرو

جمله پیرو به تاویل مصدر

مفعول

مضاف الیه

مسند

قید

جمله پیرو به تاویل صفت

ضمیر اشاره در جمله مرکب

فعل از جهت ساختمان

ساختمان فعل ساده

فعلهای چند شکلی

فعل مرکب

راه های شناخت فعل مرکب

فعل های لحظه ای و تداومی

رابطه ی فعل با حرف اضافه

زمان دستوری ، زمان تقویمی

موارد استعمال ماضی ساده (مطلق)

موارد استعمال ماضی نقلی

موارد استعمال ماضی استمراری

موارد استعمال ماضی نقلی مستمر

موارد استعمال ماضی بعید

موارد استعمال ماضی ابعد

موارد استعمال ماضی التزامی

موارد استعمال ماضی ملموس

موارد استعمال ماضی ملموس نقلی

مهمترین موارد استعمال مضارع اخباری

موارد استعمال مضارع التزامی

موارد استفاده ماضی ساده

موارد استعمال مستقبل

فعل های معین و ربطی

کاربرد فعل در متون کهن فارسی

فعل های ناقص

معروف ترین فعلهای ناقص

اضافه

اقسام اضافه

نکته هایی درباره حروف

پیشوند و پسوند

پیشوندها ی معروف و کاربرد های مهم آنها

پسوند های معروف و کاربرد های مهم آنها