پاورپوینت طراحي رويت گر/کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

تخمين Marking با مشاهده رويدادها, ويژگي رؤيت پذيري, کنترل با استفاده از رؤيتگر

پاورپوینت طراحي رويت گر/کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت مشخصات فایل: پاورپوینت طراحي رويت گر/ کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 36 فهرست مطالب: مباحثي که به پاورپوینت طراحي رويت گر/کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت|35011506|golden|تخمين Marking با مشاهده رويدادها, ويژگي رؤيت پذيري, کنترل با استفاده از رؤيتگر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت طراحي رويت گر/کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت می باشد.

پاورپوینت طراحي رويت گر/کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

مشخصات فایل:

پاورپوینت طراحي رويت گر/ کنترل کننده براي سيستم هاي رويداد گسسته با استفاده از پتري نت

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 36فهرست مطالب:

مباحثي که به تشريح آنها مي پردازيم:

مقدمه (تعاريف و مدل رياضي)
تخمين Marking با مشاهده رويدادها
ويژگي رؤيت پذيري
کنترل با استفاده از رؤيتگر
نتيجه گيري