پاورپوینت تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های بخش رادیولوژی به همراه فایل word

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار, دیکشنری پروژه, رسم ERD, سیستم رادیولوژِی و سونوگرافی, فرم تشریح جریان داده, فرم تشریح ذخیره داده, فرم تشریح موجودیت, نرمال سازی, نمودار سازمانی, نمودار سطح صفر, نمودار سلسله مراتبی,اولیه موجودیت ها ERD, بخش ,,,

فهرست مطالب: نمودار سازمانی نمودار سلسله مراتبی بخش رادیولوژی بخش پذیرش OFD بخش اداری OFD بخش بایگانی OFD سیستم رادیولوژِی و سونوگرافی نمودار سطح صفر DFD اولیه موجودیت ها ERD نرمال سازی رسم ERD دیکشنری پروژه فرم تشریح جریان داده فرم تشریح موجودیت فرمپاورپوینت تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های بخش رادیولوژی به همراه فایل word|35010287|golden|دانلود پروژه مهندسی نرم افزار, دیکشنری پروژه, رسم ERD, سیستم رادیولوژِی و سونوگرافی, فرم تشریح جریان داده, فرم تشریح ذخیره داده, فرم تشریح موجودیت, نرمال سازی, نمودار سازمانی, نمودار سطح صفر, نمودار سلسله مراتبی,اولیه موجودیت ها ERD, بخش ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های بخش رادیولوژی به همراه فایل word می باشد.


فهرست مطالب:

نمودار سازمانی
نمودار سلسله مراتبی بخش رادیولوژی
بخش پذیرش OFD
بخش اداری OFD
بخش بایگانی OFD
سیستم رادیولوژِی و سونوگرافی
نمودار سطح صفر DFD
اولیه موجودیت ها ERD
نرمال سازی
رسم ERD
دیکشنری پروژه
فرم تشریح جریان داده
فرم تشریح موجودیت
فرم تشریح ذخیره داده
جدول تصمیم گیری برای بخش تغییرات بازمانده

بخشی از متن تحقیق:
در حال حاضر سیستمهای دستی ،دیگر در محلهایی که دارای ارباب رجوعهای بسیار زیادی می باشند کارآیی چندانی ندارد و حتی می تواند موجب بوجود آمدن برخی مشکلات و هزینه های هنگفت نگهداری سوابق و پرداخت دستمزدهای کلان به نیروهای انسانی را همراه داشته باشد. از این رو شرکتها و ادارات دولتی و خصوصی در پی یافتن راه حلهایی برای کاستن هزینه ها و سرعت دسترسی به اطلاعات و سوابق اطلاعاتی بوده اند. در این مبحث که در حقیقت تحقیق و پروژه درس تجزیه و تحلیل سیستم هاست به بررسی و تحلیل و طراحی یک سیستم برای بیمارستان می پردازد. در حال حاضراکثر بیمارستانها به سمت استفاده از سیستمهای مکانیزه و نرم افزاری پیش رفته اند. چرا که مزایای این گونه سیتمها را به خوبی درک نموده اند و می دانند که تا چه حد می توان از نتایج اطلاعات و آمار نیز در اتخاذ تصمیمات مدیریتی بهره برداری و استفاده نمود.
در ادامه به بررسی و طراحی و پیاده سازی سیستم خواهیم پرداخت. در اين‌ گزارش‌ وضعيت‌ موجود بخش رادیولوژی دریک بیمارستان از لحاظ نيروي‌انساني‌ موجود؛ گردش‌ اطلاعات‌ و فرمهاي‌ مربوطه‌ و … تشريح‌ گرديده و كاستيها و محدوديتهاي‌ آن‌ تبيين‌مي‌گردد ...