مجموعه ای شامل 13 کتاب در زمینه نظریه میدان های کوانتومی+ چند کتاب دیگر از فیزیکدانان بزرگ

نظریه میدان های کوانتومی,نظریه میدان کوانتومی,فیزیک ذرات بنیادی,نظریه ریسمان,کتاب نظریه میدان های کوانتومی,کتاب نظریه میدان کوانتومی,کتاب فیزیک ذرات بنیادی,کتاب نظریه ریسمان,دانلود کتاب نظریه میدان های کوانتومی,دانلود رایگان کتاب نظریه میدان

دانلود مجموعه ای شامل 13 کتاب در زمینه نظریه میدان های کوانتومی+ چند کتاب دیگر از فیزیکدانان بزرگ، شامل فهرست کتاب های موجود به همراه نام نویسنده: آشنایی با نظرمجموعه ای شامل 13 کتاب در زمینه نظریه میدان های کوانتومی+ چند کتاب دیگر از فیزیکدانان بزرگ|34037668|golden|نظریه میدان های کوانتومی,نظریه میدان کوانتومی,فیزیک ذرات بنیادی,نظریه ریسمان,کتاب نظریه میدان های کوانتومی,کتاب نظریه میدان کوانتومی,کتاب فیزیک ذرات بنیادی,کتاب نظریه ریسمان,دانلود کتاب نظریه میدان های کوانتومی,دانلود رایگان کتاب نظریه میدان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مجموعه ای شامل 13 کتاب در زمینه نظریه میدان های کوانتومی+ چند کتاب دیگر از فیزیکدانان بزرگ می باشد.

دانلود مجموعه ای شامل 13 کتاب در زمینه نظریه میدان های کوانتومی+ چند کتاب دیگر از فیزیکدانان بزرگ،
شامل فهرست کتاب های موجود به همراه نام نویسنده:

آشنایی با نظریه میدان های کوانتومی- پسکین
حل مسائل منتخب کتاب پسکین
نظریه میدان کوانتومی پیشرفته- کازالبونی
میدان ها- وارن سیگل
آشنایی مشروح با نظریه میدان کوانتومی- تلر
نظریه میدان کوانتومی - ایتزیکسون
آشنایی با نظریه میدان های کوانتومی - میچیو کاکو
نظریه میدان کوانتومی- سردینکی
نظریه میدان کوانتومی- رایدر
نظریه میدان کوانتومی به زبان ساده- مک ماهون
مکانیک کوانتومی و نظریه میدان نسبیتی- گراس
نظریه کوانتومی میدان ها- واینبرگ
نظریه میدان کوانتومی در پوست گردو- زی
درسنامه میدان های کوانتومی- دکتر کریم پور از دانشگاه صنعتی شریف

به جز مورد آخر تمامی کتاب های نامبرده به زبان انگلیسی هستند.


توضیحات:
نظریه میدان های کوانتومی یکی از مباحث اصلی و چالش برانگیز فیزیک ذرات بنیادی است. در مبحث نظریه میدان های کوانتومی به دنبال این هستیم که میدان های مختلف را کوانتیده کنیم و از این طریق بر همکنش های مختلف را توجیه و درک کنیم. در این جا مجموعه ای شامل 13 کتاب مختلف در زمینه نظریه میدان های کوانتومی معرفی شده است.

این مجموعه کتاب می تواند برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ذرات بنیادی در بسیاری از زمینه ها گره گشا و کمک کننده باشد. مخصوصاً برای دانشجویانی که در زمینه نظریه ریسمان کار می کنند.


در مجموعه حاضر علاوه بر کتاب های فوق سه کتاب دیگر هم موجود می باشد:
گروه ها و تقارن ها - کاسمان
فضا- زمان گرانشی- ادینگتون
نظریه کوانتومی حرکت- پیتر هلند