تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو,مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب,حمل و نقل مركب,معاهده ژنو 1980,تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب,جزوه مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب,مقاله مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب

دانلود تحقیق با موضوع مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980، در قالب word و در 39 صفحه قابل ویرایش، شامل: مبحث يكم: مسؤوليت عامل حمل و نقل مركب الف- نوع مسؤوليت 1. نظام زنجيره اي 2. نظام يكنواخت ب- مبناي مسؤوليت 3. كنوانسيون ژنو 4. اعتحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980|34033990|golden|مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو,مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب,حمل و نقل مركب,معاهده ژنو 1980,تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب,جزوه مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب,مقاله مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980،
در قالب word و در 39 صفحه قابل ویرایش، شامل:

مبحث يكم: مسؤوليت عامل حمل و نقل مركب
الف- نوع مسؤوليت
1. نظام زنجيره اي
2. نظام يكنواخت
ب- مبناي مسؤوليت
3. كنوانسيون ژنو
4. اعلام ارزش كالا
نحوه محاسبه خسارت


مبحث دوم: حقوق عامل حمل و نقل

الف- دريافت كرايه
ب- حق بررسي كالا و دريافت غرامت نسبت به اظهارات نادرست صاحبان كالا
ج- حق تخليه و بي اثر ساختن كالاهاي خطرزا
ه- تحويل دادن كالا

نتيجه گيري