آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب

سیستم چند درجه آزادی,تحلیل مودال,تاریخچه زمانی,شتاب پایه,میرایی,ماتریس مودال,اشکال مودی,فرکانس های طبیعی,جرم های مودی,سختی های مودی,آنالیز تاریخچه زمانی مودال,آنالیز در نرم افزار متلب,آنالیز تاریخچه زمانی مودال در متلب,آنالیز در متلب

آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب دانلود آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب|34024388|golden|سیستم چند درجه آزادی,تحلیل مودال,تاریخچه زمانی,شتاب پایه,میرایی,ماتریس مودال,اشکال مودی,فرکانس های طبیعی,جرم های مودی,سختی های مودی,آنالیز تاریخچه زمانی مودال,آنالیز در نرم افزار متلب,آنالیز تاریخچه زمانی مودال در متلب,آنالیز در متلب
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب می باشد.

آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب

دانلود آنالیز تاریخچه زمانی مودال سیستم ­های چند درجه آزادی با استفاده از نرم افزار متلب،توضیحات:

برنامه: آنالیز دینامیکی سیستم­ های چند درجه آزادی (قاب­ های برشی) تحت نیروهای دینامیکی وارد بر درجات آزادی یا شتاب وارد بر پایه قاب.قابلیت ­های برنامه:


1- امکان استفاده برای هر تعداد درجات آزادی (قاب برشی با هر تعداد طبقه)


2- محاسبه فرکانس­ های طبیعی قاب برای کلیه مودها و ارسال به فایل خروجی در نرم افزار اکسل


3- رسم کلیه اشکال مودی (Mode shapes) قاب برشی


4- محاسبه ماتریس مودال قاب برشی و ارسال به فایل خروجی در نرم افزار اکسل


5- امکان محاسبه واکنش دینامیکی قاب با میرایی یا بدون میرایی برای نیروهای با ضابطه معلوم یا گسسته وارد بر درجات آزادی یا شتاب زلزله وارد بر پایه قاب (شتاب نگاشت هر زلزله دلخواه)


6- امکان محاسبه پاسخ دینامیکی قاب ( در اینجا تغییر مکان های درجات آزادی) برای کلیه مودها یا تعداد مودهای محدود


7-رسم نمودار تغییر مکان کلیه درجات آزادی بر حسب زمان و نیز نمایش عددی تغییر مکان­ها برای کلیه درجات آزادی در نرم افزار اکسلویژگی­ های­ کلی برنامه:

در این برنامه از روش آنالیز مودال جهت تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سیستم چند درجه آزادی استفاده می ­شود.


برای معرفی نیروهای با ضابطه معلوم بر درجات آزادی مورد نظر از یک فانکشن استفاده می ­شود. نیروهای به صورت عددی یا شتاب پایه ناشی از زلزله (شتابنگاشت زلزله) باید از طریق فایل ورودی نرم افزار اکسل به نرم فزار معرفی شود.


برای حل معادلات دیفرانسیل در مختصات نرمال برای کلیه مودها از انتگرال دوهامل که به صورت عددی سیمپسون در برنامه حل می­ شود، استفاده شده است.


داده های لازم برنامه از طریق یک فایل ورودی اکسل به برنامه معرفی شده و خروجی های عددی برنامه نیز در یک فایل خروجی اکسل ذخیره می­ شود.