تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر

معماری موزه هنرهای معاصر,تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر,پایان نامه معماری موزه هنرهای معاصر,مقاله معماری موزه هنرهای معاصر,موزه هنرهای معاصر,تحقیق موزه هنرهای معاصر,پایان نامه موزه هنرهای معاصر,مقاله موزه هنرهای معاصر,اصول معماری موزه هنرهای

دانلود تحقیق در مورد معماری موزه هنرهای معاصر، در قالب word و در 177 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه 1 فصل اول: موزه 1ـ1 موزه 4 2ـ1 تاريخچه موزه 5 1ـ2ـ1 خلاصه‌ايتحقیق معماری موزه هنرهای معاصر|34018928|golden|معماری موزه هنرهای معاصر,تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر,پایان نامه معماری موزه هنرهای معاصر,مقاله معماری موزه هنرهای معاصر,موزه هنرهای معاصر,تحقیق موزه هنرهای معاصر,پایان نامه موزه هنرهای معاصر,مقاله موزه هنرهای معاصر,اصول معماری موزه هنرهای
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق معماری موزه هنرهای معاصر می باشد.

دانلود تحقیق در مورد معماری موزه هنرهای معاصر،

در قالب word و در 177 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه 1


فصل اول: موزه

1ـ1 موزه 4

2ـ1 تاريخچه موزه 5

1ـ2ـ1 خلاصه‌اي از تاريخ موزه در جهان 5

2ـ2ـ1 پيدايش موزه در ايران 9

3ـ1 اهداف موزه‌ها 14

1ـ3ـ1 گردآوري 14

2ـ3ـ1 نگهداري 15

3ـ3ـ1 نمايش 16

4ـ3ـ1 نقش آموزشي و فرهنگي 17

5ـ3ـ1 تحرك و فعاليت 18

4ـ1 گونه‌بندي موزه‌ها 19

1ـ4ـ1 انواع موزه 19

1ـ1ـ4ـ1 موزه‌هاي هنري 19

2ـ1ـ4ـ1 موزه‌هاي تاريخي 21

3ـ1ـ4ـ1 موزه‌هاي علمي 23

4ـ1ـ4ـ1 موزه‌ها در هواي آزاد 25

5ـ1ـ4ـ1 موزه‌هاي تخصصي 26

6ـ1ـ4ـ1 موزه‌هاي منطقه‌اي 27

5ـ1 آموزش در موزه‌ها 28

1ـ5ـ1 گردش سياست فرهنگي موزه‌ها 29

2ـ5ـ1 برنامه درون موزه‌اي 31


فصل دوم: معمـاري مــوزه

1ـ2 معماري موزه 34

1ـ1ـ2 تمهيدات معماري موزه 35

2ـ1ـ2 گروه‌بندي ساختمان موزه‌‌ها به لحاظ تطابق هدف ساخت با عملكرد موزه 40

3ـ1ـ2 نظريه معماري موزه‌ها 44

4ـ1ـ2 نكاتي درباره فنون نمايش اشياء موزه‌اي 47

2ـ2 موزه معماري 51

1ـ2ـ2 تعريف موزه معماري 52

3ـ2 نمونه‌هاي موفق موزه معماري در جهان 59

1ـ3ـ2 بررسي نمونه خارجي ژرژ پمپيدو 61

2ـ3ـ2 موزة فرهنگ و هنر قرن 19 ( فرانسه) 65

3ـ3ـ2 مركز مطالعات هنر معاصر موسسه joan Miro 66

4ـ2 موزه در ايران 68

1ـ4ـ2 موزة هنرهاي معاصر تهران 68

2ـ4ـ2 موزه فرش ايران 72

3ـ4ـ2 موزه ملي ايران 73

5ـ2 حوزه موردنظر موزه معماري 74

1ـ5ـ2 حوزه اول : معماري ابنيه خاص در ايران 74

1ـ1ـ5ـ2 ايران زمين 75

2ـ1ـ5ـ2 قبل از اسلام 76

3ـ1ـ5ـ2 بعد از اسلام 79

4ـ1ـ5ـ2 دوران معاصر 86

2ـ5ـ2 حوزه دوم : معماري جهان 90

3ـ5ـ2 حوزه سوم : معماري بومي در ايران 91

4ـ5ـ2 حوزه چهارم : هنرهاي وابسته به معماري 92

6ـ2 اهميت موزه معماري 93

1ـ6ـ2 معماري چيست ؟ چه اهميت و جايگاهي دارد ؟چرا براي معماري بايد موزه

ساخت؟ ايجاد موزه معماري چه ضرورتي دارد؟ 93

2ـ6ـ2 سابقه درخشان و كم نظير معماري ايران و عدم توجه كافي به آن 94

3ـ6ـ2 ضعف و ناهماهنگي در گردآوري و طبقه‌بندي اسناد و مدارك و اطلاعات معماري

و محدوديت دسترسي 95

4ـ6ـ2 وجود مشكلات عديده در زمينه امكان دسترسي و معرفي عموم مردم به بناهاي

واجد ارزش قديمي و جديد و تشويق آنان به بازديد از ميراث معماري 96


فصل سوم: برنامه‌ريزي كالبدي

1ـ3 علت انتخاب موضوع 99

1ـ1ـ3ـ مباني طرح 100

2ـ3 بستر طرح 104

1ـ2ـ3 نكته‌هاي مهمي و عمومي 105

3ـ3 مطالعات جغرافيايي ، جمعيتي 112

1ـ3ـ3 تاريخچه شهر قزوين 112

2ـ3ـ3 خصوصيات جغرافيايي قزوين 113

3ـ3ـ3 خصوصيات جوي 114

4ـ3ـ3 وضعيت اجتماعي 115

5ـ3ـ3 وضعيت مسكن 116

6ـ3ـ3 امكانات فرهنگي و آموزشي 117

4ـ3ـ شرايط اقليمي قزوين 117

1ـ4ـ3 دماي هوا 118

2ـ4ـ3ـ رطوبت هوا 119

3ـ4ـ3ـ بارندگي 120

4ـ4ـ3ـ وزش باد 120

5ـ4ـ3 تابش آفتاب 122

5ـ3ـ شرايط اقليمي قزوين و آسايش انسان 124

6ـ3ـ شرايط اقليمي قزوين و ساختمان 128

7ـ3ـ اهداف طراحي اقليمي 134

8ـ3ـ فرم كالبدي ساختمان 136

9ـ3ـ سازماندهي پلان ساختمان 137

10ـ3ـ بافت مجموعه‌هاي ساختماني 137

11ـ3ـ سايه بانها 139

12ـ3ـ مصالح ساختماني 139


فصل چهارم: عرصه‌ها و بخش‌ها

1ـ4 عرصه ها و بخش‌ها 143

1ـ1ـ4 عرصه نموده‌ها 144

2ـ1ـ4 ـ عرصه كارگاهي 151

3ـ1ـ4 عرصه اداري خدماتي 153

4ـ1ـ4 عرصه علمي تحقيقاتي 154

5ـ1ـ4 تاسيسات 157

2ـ4 استانداردها و ضوابط طراحي 165

1ـ2ـ4 فضاي فيزيكي موزه 165

2ـ2ـ4 محل و ساختمان موزه 165

3ـ2ـ4 تالارهاي نمايش 166

4ـ2ـ4 ويترين 167

5ـ2ـ4 ارائه و نمايش آثار 167

6ـ2ـ4 تالار ورودي 169

7ـ2ـ4 نور در تالارهاي نمايش 170

8ـ2ـ4 ديوار و كفپوش‌ تالارها 172

9ـ2ـ4 مراكز جنبي موزه 173

10ـ2ـ4 ضوابط طراحي تالار 177

11ـ2ـ4 ضوابط ويژه معلولين 179

3ـ4 فضاهاي عمومي 179

1ـ3ـ4 ورودي و گيشه 179

2ـ3ـ4 سالن انتظار 180

3ـ3ـ4 راهروها 180

4ـ3ـ4 سرويس‌هاي بهداشتي 180

4ـ4 فضاي اداري 181

5ـ4 صحنه 181

1ـ5ـ4 انواع صحنه‌ها 181

6ـ4 فضاي حركتي (حفره اركستر) 182

7ـ4 كنترل نور و صدا 183

8ـ4 جايگاه شنوندگان 184

9ـ4 گالري‌ها 185

10ـ4 ضوابط طراحي پاركينگ‌ها 187مقدمـه تحقیق:

آدمي از زماني كه چشم به جهان مي‌گشايد و متولد مي‌شود، خود را در احاطه معماري مي‌يابد. خانه، مدرسه، كارگاه، بيمارستان، همه اماكن و فضاهايي مي‌باشند كه در حوزه معماري پيرامون آن ها انديشه شده است. گستردگي اين حوزه تا حدودي است كه حتي از پس مرگ هم به عنوان يك شاخص مهم مطرح مي‌شود. آرامگاه و مقابر دليلي بر اثبات سخن مذكورند.

پس مي‌بينيم كه معماري همواره در حيات انسان سيال است و علاوه بر تامين سرپناه براي انسان داراي خصوصياتي است كه توانايي پاسخگويي به نيازهاي معنوي و فوق مادي بشر علاوه بر نيازهاي مادي او را دارند.

احساس آرامش و امنيتي كه بر اثر قرار گرفتن در درون بعضي فضاها به انسان دست مي‌دهد، نشاط و شور و هيجاني كه به واسطه ورود به مجموعه‌هاي پرتحرك و فرح‌انگيز درون انسان جاري مي‌شود و يا بالعكس حزن و اندوهي كه به دليل استقرار در محيط و فضايي خاص به روان انسان راه مي‌يابد و يا كالبدي كه مي‌تواند انسان را وادار به خويشتن يابي و تفكر بنمايد همه و همه ويژگي‌هايي مي‌باشند كه تنها معماري دارد و بس.

سخن بهتر اين كه با شعر نمي‌توان معماري كرد، ولي با معماري مي‌توان شعر سرود، با موسيقي نمي‌شود معماري ساخت، ولي با معماري مي‌توان موسيقي نواخت. معماري نه تنها در همه هنرها بلكه تاريخ، جامعه‌شناسي، اقتصاد و سياست را نيز در برمي‌گيرد. وسعت حيطه نفوذ معماري از ديرينه تاريخ تا فضاهاي تخليلي قرن هاي آينده را شامل مي‌شود. بنابراين نمي‌توان آن را سرسري گرفت ، تفنني پنداشت و باور نكرد .

متاسفانه معماري مذكور با تمام مفاهيمش امروز گم شده است و تنها از دوردست صداي آن به گوش مي‌رسد. سياليت معماري در زندگي انسان امروز كمرنگ شده است و معماري گذشته نيز با تمام عظمتش به عنوان يك شيء عتيقه ظاهر مي‌شود و فقط صحبت فراوان در مورد معماري نياكان ما به ميان مي‌آيد و متخصصان فني ، در عمل حرف خود را فراموش مي‌نمايند.

ايران زمين با ديرينه‌اي شگرف در زمينه معماري و عظمت و شكوه بناهايي كه در دوران هاي گذشته در آن به وجود آمده‌اند، امروز زبان معماري را فراموش كرده است. مدت ها فرآيند ساخت و ساز در ايران بيگانه با معماري و جنبه‌هاي متعدد آن به راه خود ادامه مي‌دهد تا بدان جا كه رد پاي معماري تنها در يادگاري‌هاي به جا مانده از گذشته قابل رديابي مي‌باشند. خلاصه اين كه معماري گم شده ما امروز فقط به يك منبع كسب درآمد و ساختمان‌سازي آن هم به گونه‌اي ناامن تبديل شده است و مفهوم والايي كه در مورد آن صحبت كرديم بر پايه سليقه‌هاي شخصي نادرست و غيرتخصصي، بدون پشتوانه و مطالعه و دور از معيارهاي والاي انساني به وجود مي‌آيد.

صحبت پروژه موردنظر و طرح موضوع آن بنايي مي‌باشد كه خود را از بند كاربري خاصي رها كرده و بيانگر خصوصيات اصلي خود يعني معماري باشد بنا با وحدت اجزاء خود مي‌تواند مبلغ معماري شود اين آن چيزيست كه در معماري گذشته ما قابل رويت است كه يك فضا خاصيتي جزء معماري و خودش ندارد و يكپارچگي آن بازگوكننده مفهوم معماري است. صحبت در اين وادي در اين مقال نمي‌گنجد و در روند پروژه در مورد آن صحبت خواهيم كرد.

در مرحله بعدي نامي كه براي اين بنا مي‌گذاريم، موزه معماري است كه علاوه بر خاصيت فوق‌الذكر ساختمان فعاليت دروني آن نيز معماري باشد و بس با توجه به بيان وضعيت معماري امروز نياز به اين سازمان بسيار ضروري جلوه مي‌نمايد.

به وجود آوردن چنين مكاني مي‌تواند علاوه بر متخصصين فن معماري عوام را نيز به سوي خود فرا خواند و با مفهوم والاي معماري آشنا بنمايد.

براي رشد معماري احتياج به جامعه‌اي داريم كه آن را باور داشته باشد. آيا جامعه ما معماري را باور دارد ؟ از مردم عادي چه انتظاري مي‌توان داشت زمانيكه در ميان دانش‌آموختگان حتي متخصصين در امر ساخت و ساز معماري ناشناخته مانده است و به آن ناباورانه نگاه مي‌شود.

حوزه معماري با قابليت دسترسي براي عموم و همين طور علاقه‌مندان به طراحي معماري مي‌تواند بسيار مثمر ثمر باشد با وجود فقر شديد در زمينه اطلاعات معماري چه در رسانه‌ها و جرايد و چه اماكن اطلاعاتي اين مكان مي تواند با در اختيار گذاشتن اطلاعات جامع در مورد معماري پذيراي علاقه‌منداني باشد كه در اين زمينه در تكاپوي مرجعند.

در ادامه به شرح روندي مي‌پردازيم كه در آن طرح موضوع موزه معماري و مفاهيم فوق‌الذكر قابل بررسي باشد.

به طور كلي مطالعات پروژه را دو بخش موزه و موزه معماري تشكيل مي‌دهند. در بخش اول به بحث و بررسي در مورد موزه و چيستي آن پرداخته و از اهداف آن مطلع مي‌شويم. سپس زماني كه نتيجه‌گيري شد كه موزه چيست و چه عملي را انجام مي‌دهد به سراغ معماري موزه‌ها مي‌رويم.

سپس با شناخت موزه و معماري موزه و خواص هر يك و توجيه اين كه امروز معماري بايد به درون موزه‌اي برود و مركزي براي تبليغ آن وجود داشته باشد. در ادامه اين روند به بحث و بررسي در مورد اين مركز يعني موزه معماري پرداخته و با توجه به عدم آشنايي كافي با آن به دليل نبودن چنين مكاني در كشورمان با معرفي نمونه‌هاي موجود در سطح جهان شروع و با بررسي در مورد اين مركز يعني موزه معماري پرداخته و با توجه به عدم آشنايي كافي با آن به دليل نبودن چنين مكاني در كشورمان با معرفي نمونه‌هاي موجود در سطح جهان شروع و با ذكر حوزه‌هاي اصلي موردنظر اين موزه و فعاليت‌هاي آن همچنين اهميت وجودي آن سخن را خاتمه مي‌دهيم.

برنامه‌ريزي كالبدي پس از اطلاعات مفهومي مبحث دوم رساله را شامل مي‌شود كه در آن ابتدا به كليات و مباني طرح و بعد به توضيح در مورد بستر طرح، سازه، تاسيسات، پرداخته شده و نهايتاً نقشه‌هاي طرح موزه موردنظر ارائه خواهد شد.

به اميد اين كه با اين تحقيق توانسته باشيم گامي بسيار بسيار كوچك در جهت اعتلاي سخن معماري بردارم.