هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن بر زندگي جوانان

هنجارها و ناهنجار ها,نقش آهنجارها و ناهنجار ها بر زندگي جوانان,فرار از خانه

فهرست مطالب : فصل اول : هنجارهای اجتماعی و انواع آن فصل دوم : ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف پرورش ارزش ها فصل سوم : کنترل اجتماعی فصل چهارم : کجروی فصل پنجم : بزهکاری جوانان و نوجوانان فصل ششم : فرار از مدرسه و ترک تحصیل فصل هفتم : فرار از خانهنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن بر زندگي جوانان|34008459|golden|هنجارها و ناهنجار ها,نقش آهنجارها و ناهنجار ها بر زندگي جوانان,فرار از خانه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن بر زندگي جوانان می باشد.

فهرست مطالب :

فصل اول : هنجارهای اجتماعی و انواع آن

فصل دوم : ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف پرورش ارزش ها

فصل سوم : کنترل اجتماعی

فصل چهارم : کجروی

فصل پنجم : بزهکاری جوانان و نوجوانان

فصل ششم : فرار از مدرسه و ترک تحصیل

فصل هفتم : فرار از خانه

فصل هشتم : اعتیاد

فصل نهم : تحاجم فرهنگی

فصل دهم : نیاز به شادی در جامعه

فصل یازدهم : موسیقی و گرایش جوانان امروز به موسیقی های پاپ کلاسیک غربی

فصل دوازدهم : حجاب دختران ( مصاحبه )

قسمتی از متن :

هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند ارزشهای اجتماعی به تدریج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آیند و با رعایت کردن آنها جامعه انتظام پیدا می کند هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتار ی معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می آموزد به کار می بندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شیوه حرف زدن با افراد سلام کردن احترام کردن دست دادن جزئی از قواعد و آدابی است که افراد از طریق تعلیم و تربیت فرا می گیرند و به کار می برند و افراد دیگر را هم در اجرای این هنجارها تحت کنترل قرار می دهند اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می گیرد مثلاً تعارف کردن یکی از هنجارهای جامعه ماست همه وقتی می خواهیم از در کلاس خارج شویم یا اینکه به سالن غذا خوری بروین به هم تعارف می کنیم و در خروج از کلاس یا رفتن به سالن غذا خوری حق تقدم با بزرگتر است اجرای این رسم اخلاقی رضایت ما را جلب می کند رعایت کردن هنجار جامعه تنها ناشی از وجود پاداش یا مجازات نیست . ما در اجرای این هنجارها و قواعد نیاز به تذکر دیگران نداریم این قواعد نزاکت جزئی از وجو ماست و به نحوی با آن آشنا هستیم و خود را موظف به اجرای آن می دانیم که به کار نبستن آنها در مواردی ما را دچار احساس گناه می کند به عبارت دیگر افراد در صورت تخلف از هنجارهای گجروهی خود را مجازات می کنند راعایت کردن هنجار اجتماعی یا سازگاری همنوائی با جامعه است در بسیاری از موارد همنوائی بر اساس تمایل و خواست و دلبستگی فرد است و گاه بر اساس اجبار اجتماعی صورت می گیرد افراد از همان آغاز کودکی و تشکیل شخصیت از طریق خانواده پدر و مادر خواهران برادران بزرگتر دوستان و خویشاوندان خود بتدریج هنجارهای اجتماعی را فرا می گیرند و آنرا جزئی از شخصیت خود می سازند و می آموزند آنچه را که هنجار اجتماعی است به کار بندند و آنچه را که خلاف هنجار اجتماعی است به کار نبندند .