دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)

دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:13 چکیده سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران ،مؤسدانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران|32060213|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می باشد.

دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانفرمت فایل: پاورپوینتقابل ویرایش می باشدتعداد صفحه:13چکیدهسازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران ،مؤسسه ای آموزشی، علمی، پژوهشی و خدماتی است که زیر نظر هیئت امنایی که ریاست عالیة آن با رئیس جمهور است، در دو ساختمان مستقل "کتابخانة ملی ایران" و "گنجینة اسناد ملی ایران" فعالیت می کند.برخی از وظایف و فعالیت ها ی کتابخانة ملی ایران، عبارت است از:Øگردآوری و حفظ منابع مکتوب و غیر مکتوب منتشر شده در داخل کشورØتهیه وحفظ مجموعه هایی از جمله:نسخه های خطی و نادر، کتاب های چاپی...Øسازماندهی ، فهرست نویسی، رده بندی، نمایه سازی و چکیده نویسی، منطبق با استانداردهای بین المللیØارائه خدمات پژوهشی ، آموزشی واطلاع رسانی..