دانلود ترجمه مقاله پیش بینی قیمت مسکن، هجمه پیش بینی کننده ها و بحران اخیر

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2012 تعداد صفحه ترجمه:20 تعداد صفحه فایل انگلیسی:14 موضوع انگلیسی :House Price Forecasts, Forecaster Herding, and the Recent Crisis موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:Abstract: We used the Wall Street Jدانلود ترجمه مقاله پیش بینی قیمت مسکن، هجمه پیش بینی کننده ها و بحران اخیر|32058832|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود ترجمه مقاله پیش بینی قیمت مسکن، هجمه پیش بینی کننده ها و بحران اخیر می باشد.ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2012

تعداد صفحه ترجمه:20

تعداد صفحه فایل انگلیسی:14موضوع انگلیسی :House Price Forecasts, Forecaster Herding, and the

Recent Crisis

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Abstract: We used the Wall Street Journal survey data for the period 2006–2012 to analyze

whether forecasts of house prices and housing starts provide evidence of (anti-)herding of

forecasters. Forecasts are consistent with herding (anti-herding) of forecasters if forecasts are

biased towards (away from) the consensus forecast. We found that anti-herding is prevalent

among forecasters of house prices. We also report that, following the recent crisis, the

prevalence of forecaster anti-herding seems to have changed over time.

چکیده فارسی:

خلاصه: ما از داده های همه پرسی مجله وال استیریت طی سالهای 2012-2006 برای تحلیل این مسئله استفاده کردیم که آیا پیش بینی های درباره قیمتهای مسکن و شروعهای مسکن سازی درباره هجمه یا ضد-هجمه هماهنگ پیش بینی کنندگان مدارکی را عرضه می‌کنند یا خیر. پیش بینی ها با هجمه (یا ضد-هجمه) پیش بینی کنندگان سازگار هستند اگر پیش بینی ها به سمت (یا در جهت مخالف) پیش بینی مورد اجماع، جهتدار باشند. ما پی بردیم که ضد-هجمه در میان پیش بینی کنندگان قیمتهای مسکن متداول است. ما همچنین گزارش می دهیم که در ادامه بحران اخیر، به نظر شیوع ضد-هجمه پیش بینی کنندگان طی زمان تغییر کرده است.کلمات کلیدی: پیش بینی ها، قیمتهای مسکن، شروع به مسکن سازی؛ هجمه