دانلود مقاله isi با موضوع فرار و خروجی سرمایه انسانی پیوند رشد

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

در قالب pdf و در 17 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل: فهرست مطالب: چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات قبلی روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها نتیجه گیری منابع Abstract Introduction Literature review Method Results References موضوع انگلیسی :Human capital flight and دانلود مقاله isi با موضوع فرار و خروجی سرمایه انسانی پیوند رشد|32052729|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود مقاله isi با موضوع فرار و خروجی سرمایه انسانی پیوند رشد می باشد.در قالب pdf و در 17 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :Human capital flight and output

growth nexus

چکیده:خلاصه

هدف - فرار سرمایه انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته در حال افزایش بوده است

دغدغه های دولت ها و علما به طور یکسان. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت از نیجریه است

بر رشد بازده اقتصادی با تمرکز بر نرخ مهاجرت، حواله‌ها، رشد جمعیت و

ثبت نام دبیرستان همانطور که بسیاری از مقالات به این موضوع توجه کافی در ادبیات نشده است

در درجه اول بر تأثیر حواله ها بر رشد اقتصادی متمرکز شده است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – استفاده از رویکرد سطح کلان به مهاجرت، حواله‌ها

و اقتصاد، این تحقیق پیوند بین فرار سرمایه انسانی و رشد تولید را در نظر می گیرد

متغیرها با استفاده از روش تحلیل خودرگرسیون تاخیر توزیع شده (ARDL) برای داده های سری زمانی بین

1986 و 2018.

یافته‌ها - نرخ خالص مهاجرت از نیجریه از تجزیه و تحلیل تجربی بیشتر بود

با توجه به رابطه منفی آن با رشد اقتصادی علیرغم رشد زیاد، برای اقتصاد مضر است

حجم درآمدهای خارجی (حواله ها). همچنین نشان می دهد که ثبت نام دوره متوسطه مثبت و

به طور قابل توجهی بر نرخ رشد نیجریه در بلندمدت تأثیر گذاشت.

اصالت/ارزش – این تحقیق استفاده از متغیرها را با ترکیب نرخ خالص مهاجرت گسترش داده است.

حواله های خارج از کشور، نرخ رشد جمعیت و ثبت نام در مدارس متوسطه برای به دست آوردن قوی تر

نتیجه با مفاهیمی برای تحقیق و عمل.

کلیدواژه ها مهاجرت، حواله ها، فرار مغزها، رشد تولید، فرار سرمایه انسانی

نوع کاغذ مقاله پژوهشی