دانلود مقاله isi با موضوع فعالیت های تسهیل کننده برای تغییر واکنش

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

در قالب pdf و در 18 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل: فهرست مطالب: چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات قبلی روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها نتیجه گیری منابع Abstract Introduction Literature review Method Results References موضوع انگلیسی :Facilitation activities fدانلود مقاله isi با موضوع فعالیت های تسهیل کننده برای تغییر واکنش|32052522|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود مقاله isi با موضوع فعالیت های تسهیل کننده برای تغییر واکنش می باشد.در قالب pdf و در 18 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :Facilitation activities for change

response

چکیده:خلاصه

هدف - فعالیت های تسهیل کننده از اجرای مداخلات مبتنی بر شواهد در مراقبت های بهداشتی پشتیبانی می کند

سازمان های. مطالعات اندکی تلاش کرده‌اند تا بفهمند که چگونه فعالیت‌های تسهیل‌کننده برای ترویج انجام می‌شوند

جذب مداخلات مبتنی بر شواهد در بیمارستان ها از کشورهای فقیر با منابع در طول بحران هایی مانند

همه گیری ها هدف این مقاله بررسی فعالیت‌های تسهیل‌کننده با پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) است.

متخصصان در 16 بیمارستان از 9 ایالت در برزیل در طول همه گیری COVID-19.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد - داده‌های اولیه و ثانویه بین ماه مارس و

دسامبر 2020. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 21 متخصص IPC در بیمارستان های برزیل انجام شد.

در طول همه گیری COVID-19. اسناد عمومی و داخلی برای مثلث بندی داده ها استفاده شد. داده ها بودند

از طریق تکنیک تحلیل موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها - این مطالعه با تکیه بر نظریه واکنش تغییر، فعالیت‌های تسهیل‌کننده را بررسی می‌کند

جنبه های شناختی، رفتاری و عاطفی. فعالیت‌های تسهیل‌کننده در سه بخش کلی دسته‌بندی می‌شوند

ابعاد: (1) ایجاد و حفظ مشروعیت برای تغییرات مستمر و سریع، (2) پرورش قابلیت ها

برای تغییرات مستمر و (3) تسریع تعهد فردی