دانلود مقاله isi با موضوع بیماران پیوند کلیه دریافت کننده زنده- یا اندام های اهداکننده مرده

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

در قالب pdf و در 6 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل: فهرست مطالب: چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات قبلی روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها نتیجه گیری منابع Abstract Introduction Literature review Method Results References موضوع انگلیسی :Kidney-transplant patientsدانلود مقاله isi با موضوع بیماران پیوند کلیه دریافت کننده زنده- یا اندام های اهداکننده مرده|32051290|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود مقاله isi با موضوع بیماران پیوند کلیه دریافت کننده زنده- یا اندام های اهداکننده مرده می باشد.در قالب pdf و در 6 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :Kidney-transplant patients receiving living- or

dead-donor organs have similar psychological

outcomes (findings from the PI-KT study

چکیده:خلاصه

هدف - پیوند کلیه (KT) درمان انتخابی برای مرحله نهایی بیماری مزمن کلیه (CKD) است و به خوبی شناخته شده است که باعث بهبود

نتیجه بالینی بیماران با این حال، تأثیر KT بر علائم روانی همراه، به ویژه افسردگی و اضطراب، کمتر واضح است.

و دریافت‌کنندگان اندام‌های اهداکننده زنده (LD) ممکن است نتایج روان‌شناختی متفاوتی با دریافت‌کنندگان اعضای اهداکننده مرده (DD) داشته باشند.

طرح/روش/رویکرد – در مجموع، 152 بیمار وارد مطالعه شدند و با استفاده از طرح مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از این بیماران، 25 نفر قبل از

KT، 13 بعد از KT با پیوند LD و 114 بعد از KT با پیوند DD بودند. بیماران از نظر انواع روان سنجی مورد آزمایش قرار گرفتند

پیامدها با استفاده از مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی، پرسشنامه سلامت 12 ماده ای فرم کوتاه (ارزیابی سلامت جسمی و روانی مرتبط

کیفیت زندگی)، مقیاس تاب آوری، پرسشنامه خود مقابله ای و پرسشنامه حمایت اجتماعی.

یافته ها - میانگین سنی بیماران 25/51 سال و 40 درصد از بیماران زن بودند. همانطور که انتظار می رفت، بیماران پس از KT داشتند

نمرات به طور قابل توجهی در مؤلفه فیزیکی بررسی سلامت فرم کوتاه نسبت به بیماران قبل از KT، و هیچ معناداری وجود نداشت.

تفاوت بین دو گروه پس از KT در هیچ یک از پیامدهای روان‌سنجی دیگر تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها وجود نداشت

پارامترهای آزمایش شده، از جمله اضطراب، افسردگی و مؤلفه روانی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت.

محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق - به نظر نمی‌رسد KT و منشاء عضو اهداکننده تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت روانی داشته باشند.

بیماران پیوندی مبتلا به CKD اگرچه تشخیص و درمان زودهنگام علائم روانشناختی مانند افسردگی و اضطراب،

برای این بیماران مهم است، تصمیمات مربوط به KT، از جمله نحوه پیوند، نباید اساساً تحت تأثیر قرار گیرد.

نگرانی در مورد اختلالات روانی در سطح جمعیت.

اصالت/ارزش - CKD یک بیماری جدی است که شامل آسیب عمیق بهزیستی جسمی و روانی بیماران است. KT است

درمان انتخابی برای اکثر این بیماران در نظر گرفته شده است. KT مزایای قابل توجهی نسبت به دیالیز با توجه به فیزیکی طولانی مدت دارد

عملکرد کلیه و سیستم قلبی عروقی و افزایش طول عمر بیماران. با این حال، داده ها در مورد بهبود

اختلالات روانی پس از KT قطعی کمتری دارند.

کلمات کلیدی مقابله، پیوند کلیه

نوع کاغذ مقاله پژوهشی