دانلود مقاله با موضوع آناتومی و فیزیولوژی پالاتین لوزه ها، آدنوئیدها و لوزه های زبانی

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

در قالب pdf و در 6 اسلاید،قابل ویرایش، شامل: موضوع انگلیسی:Anatomy and physiology of the palatine tonsils, adenoids, and lingual tonsils بخشی از متن:هدف این بررسی بررسی آناتومی و فیزیولوژی پایه پالاتین است و لوزه های حلقی، با اشاره به چگونگی این درک دانلود مقاله با موضوع آناتومی و فیزیولوژی پالاتین لوزه ها، آدنوئیدها و لوزه های زبانی|32049381|golden|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود مقاله با موضوع آناتومی و فیزیولوژی پالاتین لوزه ها، آدنوئیدها و لوزه های زبانی می باشد.در قالب pdf و در 6 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:

موضوع انگلیسی:Anatomy and physiology of the palatine

tonsils, adenoids, and lingual tonsilsبخشی از متن:هدف این بررسی بررسی آناتومی و فیزیولوژی پایه پالاتین است

و لوزه های حلقی، با اشاره به چگونگی این درک اساسی ممکن است

بر مدیریت بیمار و روش های جراحی در این مناطق از راه هوایی فوقانی تأثیر می گذارد.

روش‌ها: جستجوی ادبیات با استفاده از PubMed و Google Scholar با استفاده از MeSH انجام شد

لوزه ها، آدنوئیدها، آناتومی، فیزیولوژی و آدنوتونیلکتومی. منابع اولیه بودند

اگر آنها فقط چکیده، زبان غیرانگلیسی، یا مطالعات غیر انسانی باشند، حذف می شوند. سی و پنج

منابع در این بررسی گنجانده شده است.

نتایج و نتیجه‌گیری: لوزه‌های حلقی و پالاتین فشرده و در عین حال فیزیولوژیکی هستند.

بافت‌های لنفاوی پیچیده مرتبط با مخاط که بخشی از حلقه والدیر را تشکیل می‌دهند. مانند

بخشی از سیستم ایمنی مخاطی، این ساختارها در نمونه برداری آنتی ژن اگزوژن عمل می کنند

و تحریک پاسخ های ایمنی فعال سازی و/یا تنظیم نابجای سیستم ایمنی می تواند منجر شود

به تعداد بی شماری از آسیب شناسی ها، با هیپرتروفی آدنوتونسیلار، لوزه مزمن/آدنوئیدیت،

و اوتیت میانی عود کننده از شایع ترین بیماری هایی است که توسط متخصصین گوش و حلق و بینی با آن مواجه می شوند.

در حالی که پاتوفیزیولوژی این شرایط هنوز به طور کامل شناخته نشده است

شواهد و تحقیقات آینده ممکن است الگوهایی را نشان دهد که برای مدیریت پزشکی هدفمند هستند.

هنگامی که مدیریت پزشکی ناموفق باشد، برداشتن لوزه و/یا آدنوئیدکتومی ممکن است اندیکاسیون شود

برای مراقبت از بیمار اگرچه روش های معمول، اجرای لوزه و/یا آدنوئید

حذف نیاز به درک کامل آناتومی این اندام های لنفاوی اپیتلیال دارد

به طوری که خطر عوارض نادر جدی که ممکن است رخ دهد به حداقل برسد.